2023-2025 döneminde vergiler artırılmayacakPerşembe, 21 Nisan 2022

2023-2025 döneminde vergiler artırılmayacak

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hükümet, 2023-2025 dönemi için orta vadeli bütçe tahmin raporunu onayladı. 2023-2025 dönemine ilişkin vergi politikası, gelir tahsilatının iyileştirilmesine, vergi ve sosyal güvenlik katkı paylarının kaçırılması ve ödenmemesine yönelik fırsatların önlenmesine,  işletmeler ve vatandaşlar için idari yük ve maliyetlerin azaltılmasına ilişkin temel önceliklerin sürdürülmesini öngörmektedir.

Düşük düzeydeki kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranları, yatırım, ekonomik büyüme ve istihdam için önemli bir ön koşul olarak korunmaya devam edecektir.

2022 yılı devlet bütçesinin yakında güncellenmesinin ardından 2023-2025 dönemi için orta vadeli bütçe tahmin raporu, 2021 - 2025 Döneminde Bulgaristan Cumhuriyeti’nin Ortak Yönetimi Hakkında Anlaşma’da yer alan belirli sektörlerde hem vergi hem de gelir politikasındaki ve diğer reformlarla ilgili politikalardaki değişiklikleri yansıtacak şekilde revize edilecektir.

Son yıllarda ekonomik, sağlık, sosyal ve dış zorlukların dayattığı maliye politikasında beklenen gevşemenin bu yıl da devam etmesi bekleniyor ve orta vadeli bütçe tahmin raporunda mali konsolidasyon için adımlar belirlendi. Öyle ki, konsolide bütçe açığının 2023 için gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3,3’ünden 2025 için GSYİH'nın %2.8'ine ulaşması bekleniyor.

Konsolide bütçe açığına ilişkin mali kuralın sınırlandırılması açısından Covid-19 önlemlerinin etkisi dikkate alınmadan 2023-2025 dönemi için bütçe dengesi GSYİH'nın yüzde 3'üne kadar olan açık sınırı içindedir.

Pandemi yayılımının azalması beklenirken 2023-2025 döneminde Covid-19 önlemlerinin yalnızca ilk yıl için uygulanmasını sağlamak için GSYİH'nın% 0,3'üne tekabül eden miktarda fon öngörülmektedir.


DİĞER HABERLER