600 000'den fazla ihtiyaç sahibine gıda ve maddi destek verilecekÇarşamba, 14 Temmuz 2021

600 000'den fazla ihtiyaç sahibine gıda ve maddi destek verilecek

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2021 - 2027 Dönemi Gıda ve Temel Malzeme Desteği Programı kapsamında 600 000'den fazla ihtiyaç sahibine destek verilecek.

Program, toplumdaki en savunmasız gruplar arasında maddi yoksunluk, yoksulluk ve sosyal dışlanmanın üstesinden gelmeyi amaçlıyor ve program taslağı kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlanmış bulunuyor.

Program taslağı, engelliler, yaşlılar, çok çocuklu aileler, azınlık gruplarına mensup vb. dar gelirli ve zor durumdaki 530 000'den fazla kişinin yılda en az bir kez temel gıda ve temizlik malzemeleri paketiyle desteklenmesini öngörüyor.

Program aynı zamanda yoksul ve savunmasız ailelerin çocuklarına da destek sağlıyor. 10 000'den fazla yeni doğan için en gerekli bebek ürünleri ile maddi destek sağlanacak. Yardım, dar gelirli ailelerden gelen çocuklara, risk altındaki çocuklara ve koruyucu ailelerde yerleştirilen çocuklara, sosyal hizmet kullanıcılarına, şiddet mağduru annelerin çocuklarına ve vb. çocuklara yöneliktir.

Üç yaş altı 10 000'den fazla çocuğa yeterli gıda sağlanacak ve ayrıca aileleri için yoksulluğun nesiller arası aktarımını azaltmak için sürdürülebilir çözümler aranacak. Yoksulluk ve dışlanma nedeniyle geçimini sağlayamayan 50 000'den fazla kişi yıl boyunca sıcak öğle yemeği hizmeti alacak.

 


DİĞER HABERLER