AB, denizden kurtarılan göçmenleri kabul eden ülkelere mali teşvikler önerdiSalı, 24 Temmuz 2018

AB, denizden kurtarılan göçmenleri kabul eden ülkelere mali teşvikler önerdiAvrupa Komisyonu bugün üye devletlere İtalya ile olan anlaşmazlığı çözme çabalarının bir parçası olarak Akdeniz'deki kurtarma gemileriyle gelen göçmenleri kabul etmeye yönelik mali teşvikler önerdi.

Öneriler, geçtiğimiz ay yeni İtalyan hükümetinin bu tür gemilerin limanlarına yanaşmasını reddetmesinden sonra Avrupa Birliği'nin zor zirvesinde varılacak anlaşmaları genişletecektir.

AK, göçmenlerin Avrupa'ya ilticalarının kabul edilmesi için koşullara uyup uymamasının veya ülkelerine geri döndürülmesi gereken ekonomik göçmen olup olmadıklarını belirlemek için gönüllü olarak üye devletlerin topraklarında merkezler kurulmasını ve yönetilmesini finanse etmeyi önerdi.

Komisyon, bundan başka bu gönüllü ülkelere AB'ye iltica hakkı kazanan kontrol edilen merkezlerden kabul edilen her bir göçmen için 6 000 avro teklif etmektedir.

AB Komisyonu Göç Komiseri Dimitris Avramopoulos,"Denizden kurtarılan insanların gemilerden limanlara indirilmesi için üye devletler ve üçüncü ülkelerle daha iyi işbirliği yapmaya hazırız. AB Komiseri, "Fakat bu mekanizmanın hemen işlemeye başlaması için sadece şimdi değil, uzun vadede birlik olmalıyız" diye ekledi.

AB ülkelerinin büyükelçileri, Çarşamba günü AB tarafından kontrol edilecek merkezler konseptini ve denizden kurtarılan insanların gemilerden AB içindeki limanlara indirilmesine ilişkin geçici bir çerçevenin hızlı bir şekilde kullanılması olasılığını tartışacaklar.

Şimdiye kadar böyle merkezler kurmaya hazır herhangi bir ülkenin olduğuna dair hiçbir işaret yoktur.


DİĞER HABERLER