AB, gelecek yıl "Avrupa Üniversiteleri" projesinin pilot uygulamasını başlatacakÇarşamba, 23 Mayıs 2018

AB, gelecek yıl Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bulgaristan Dönem Başkanlığı ve AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada AB'nin 2019 yılından itibaren farklı AB ülkelerinde öğretimi birleştiren bir diplomanın elde edilebileceği eğitim kurumları ağlarına yönelik "Avrupa Üniversiteleri" projelerini pilot uygulama olarak başlatacağı duyuruldu.

Brüksel'de AB üyesi 28 ülkenin eğitim bakanlarının toplantısından sonra yapılan açıklamadan Avrupa Komisyonu'nun, 2019 ve 2020'de Erasmus Programı kapsamında pilot projeler başlatmak istediği anlaşıldı.

İnisiyatifin tam olarak hayata geçirilmesi, pilot projelerin bir analizini takiben 2021 yılında ve bir sonraki çok yıllık AB bütçe çerçevesinde yapılacaktır.

Avrupa Komisyonundan yapılan açıklamada, "Avrupa üniversiteleri mevcut yükseköğretim kurumlarının kümeleri olacak. Onlar, uzun vadeli kurumsal stratejiler sayesinde sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesini sağlayacaklar" denildi.

Aynı açıklamada, "Onlar, yenilik ve mükemmelliği teşvik edecek, öğrencilerin ve öğretmenlerin hareketliliğini artıracak ve dil öğrenimini kolaylaştıracaklardır. Bunun, Avrupa yükseköğreniminin rekabet gücünü artırması bekleniyor" diye belirtildi.

Hedef, 2024 itibariyle bu tür üniversitelerin yaklaşık 20 olmasıdır. Ağlar, coğrafi, akademik (belirli bir disiplinde yüksek puanlar) veya tematik (enerji, küresel ısınma, vb.) gibi farklı alanlarda oluşturulabilir. Bir eğitim kurumu ağına en az üç ülke ve üç ile altı arasında yüksek öğrenim katılmalıdır.


DİĞER HABERLER