AB Komiseri Gabriel, AB bütçesinde dijital ekonomi için ayrı bir harcama kalemi oluşturulmasını önerdiPazartesi, 26 Mart 2018

AB Komiseri Gabriel, AB bütçesinde dijital ekonomi için ayrı bir harcama kalemi oluşturulmasını önerdi Dijital Ekonomi ve Dijital Toplumdan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Mariya Gabriel, AB bütçesinde dijital dönüşüm ve dijital gelecek için ayrı bir harcama kalemi oluşturulması önerisinde bulundu. Gabriel, bu öneriyi bugün ve yarın Bulgaristan Dönem Başkanlığı himayesinde Sofya Teknoloji Parkında gerçekleşen Uluslararası IT Hub Connect 2018 Konferansı sırasında yaptı. Konferans, Bulgaristan Amerikan Ticaret Odası ve Hindistan-Bulgaristan İktisat Odası tarafından organize edildi.

Gabriel,"Herkesin dijital dönüşümden yararlanacağının, kimsenin bu sürecin dışında kalmayacağının garantisini verebilmemiz için ortak çabalara ihtiyacımız var" diye kaydetti.

AB Komiseri, "Dijital ekonomiye yatırımı, pan-Avrupa düzeyinde artırmamız gerekiyor. Mayıs ayında tüm AB vatandaşları ve işletmeleri için sanayinin sayısallaştırılmasından kamu hizmetlerine kadar dijital dönüşümün genişlemesi ve faydaları konusunda iddialı bir program sunmak için çalışıyoruz" diye kaydetti.

Gabriel, Batı Balkanlar konusunda verdiğimiz güçlü olumlu sinyali vurguladı. Belirttiğine göre, bölge stratejisine ilk kez güçlü bir mesaj olan Avrupa İçin Dijital Gündem projesinin dahil edildiğini kaydetti. Bu ülkelerin Avrupa perspektifine inanıyoruz, ama sayısallaştırma bu süreci hızlandırabilir ve daha da somutlaştırabilir" diye belirtti.

Gabriel, bir sonraki AB Çok Yıllı Mali Çerçevesinin konusuna temas ederek, bugün her zamankinden daha çok dijitalleşmeye yönelik yatırımları arttırmamız gerektiğine işaret etti. Gabriel, ekibinin dijital dönüşüm ve dijital gelecek için AB bütçesinde ayrı bir harcama kalemi oluşturulmasını önerdiğini belirtti.

"Bir sonraki AB bütçesinde daha önce başlatılan girişimler için destek verileceğini görmek istiyorum" diyen Gabriel, kamu-özel sektör işbirliğinin önemini vurguladı ve sadece kurumsal önlemlerin yeterli olmadığını kaydetti.

AB Komiseri, şunları kaydetti: "Dijital dönüşümün insanlar ve işletmelerin yararına çalışabilmesi için güvenliğe ihtiyacımız var. Bugün siber suçlar en büyük tehditlerden biri, güvenlik alanında kapasite oluşturmak için desteğe ihtiyacımız var".

Gabriel ayrıca, tüm Avrupa ve küresel yatırımların faydalarının, ancak yeterli sayıda kalifiye elemanımız varsa gerçekleşebileceğini ve bu yüzden yüksek dijital becerilerin geliştirilmesine yatırım yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Gabriel'in ifadesine göre kamu yararı daha büyük olan sağlık, eğitim, kültür, adalet ve kamu yönetimi gibi bazı kamu sektöründe teknolojinin daha geniş bir şekilde yayılması sağlanmalıdır. AB Komiseri, "Kişiyi dijitalleşmenin merkezinde tutmak önemlidir, teknolojileri yaratması ve yönetmesi gereken odur" diye altını çizdi.


DİĞER HABERLER