AB ülkelerinde kayıt dışı ekonomiSalı, 24 Haziran 2014

AB ülkelerinde kayıt dışı ekonomiAvrupa Birliği ülkeleri içinde kayıt dışı ekonomide Bulgaristan'ın ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Fransa Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından yaptırılan araştırmaya göre Bulgaristan'da kayıt dışı ekonomi gayri safi milli hasılanın yüzde 31,9'una denk geliyor. Bu konuda AB içinde en disiplinli ülke ise Avusturya, Avusturya'da bu oran yüzde 7,6.İtalya'da kayıt dışı ekonomi gayri safi milli hasılanın yüze 16,3'üne tekabül ederken, bu oran Fransa'da yüzde 10,8 civarında.

AB ülkeleri genelinde ise kayıt dışı ekonomi gayri safi milli hasılanın ortalama yüzde 18,9'u civarında seyrediyor.


DİĞER HABERLER