Aile hekimleri, PCR testi için e-sevk belgesi vermeye başlıyorCuma, 27 Kasım 2020

Aile hekimleri, PCR testi için e-sevk belgesi vermeye başlıyorBulgaristan Tabipleri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Nikolay Brınzalov, Bulgaristan Ulusal Radyosu'na (BNR) verdiği demeçte, "Genel pratisyen hekimler tarafından PCR testi için elektronik sevk belgesi işlemi yapılmasını mümkün kılan Ulusal Çerçeve Anlaşmasının eki yürürlüğe girdi" diye kaydetti.

Doktor, iki veya üç iş günü içinde bu tür bir sevk belgesi düzenlemeye başlamanın mümkün olmasını bekliyor.

Bununla birlikte böyle bir sevk belgesi işlemi yapılabilmesi için ani ateş, kuru öksürük, koku kaybı vb. COVID-19'a özgü 11 semptomdan ikisinin olması gerekir. Belge, hastanın aile doktoruna telefon edip anamnez verdikten sonra elektronik ortamda verilecek.

Test, Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK) ile işbirliği içinde çalışan ve PCR testleri yapan herhangi bir laboratuvarda yapılabilir. Test sonuç raporu ayrıca doktora elektronik olarak da iade edilecek.

Aile hekimi, kendi takdirine bağlı olarak, Röntgen veya kan testleri için elektronik olarak bir sevk belgesi verebilecek.

Dr. Brınzalov, yakında tüm sevk belgesi işlemlerinin elektronik ortamda olmasını umduğunu ifade etti.

Doktor, aile hekimlerinin PCR testi için e-sevk belgesi işleminde bulunmalarında sınır olmayacağını belirtti. Ancak Dr. Brınzalov, hastaları bu fırsatı kötüye kullanmamaya ve gerçekten ihtiyaç duyulmadan sağlık sistemine ek yük getirmemeye çağırdı.


DİĞER HABERLER