Almanya’da çalışan Bulgaristanlı hekimlerin sayısı giderek artıyorSalı, 30 Mayıs 2017

Almanya’da çalışan Bulgaristanlı hekimlerin sayısı giderek artıyor Almanya'da çalışan on hekimden birisi yabancı uyrukludur. Bulgaristan kökenli hekimler yurt dışında çalışmayı tercih etmekteler. Bunun nedenleri bilinir- Bulgaristan'a kıyasla orada çalışan hekimler daha yüksek maaş alıyor, hem daha iyi koşullarda çalışıyor. Bunun sonuçları dramatiktir.

Almanya'da çalışan Bulgaristanlı hekimlerin resmi sayısı 1634'tür. Onlar Almanya'da çalışan yabancı uyruklu hekimlerin sayısına göre yedinci sıradadır. Fakat bu sayı gerçekte çok daha yüksektir, çünkü bu veriler özel muayenehane açan hekimleri kapsamamaktadır. İstatistik veriler, bu arada Alman vatandaşlığı elde eden hekimleri de kapsamamaktadır.

Bulgaristan'daki zor durum

Bulgaristan Hekimler Birliği verilerine göre her yıl Bulgaristan'da tıp üniversitelerinden 650 hekim mezun oluyor, fakat onların 450'si ülkeyi terk ediyor. Bu sayı kendini kanıtlamış uzman hekimleri de kapsıyor ve asıl sorun da bundadır. Sağlık sektörü uzmanları, Bulgaristan'da çalışma koşullarının iyileştirilmemesi ve hekimlerin ülkede kalmasının teşvik edilmemesi halinde önümüzdeki 5-6 yılda Bulgaristan'ın büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağını söylüyorlar. Çünkü şu anda ülkede çalışan hekimlerin ortalama yaşı 55 civarındadır.

Birkaç yıldır Almanya'da bulunan yabancı uyruklu hekimlerin sayısı kalıcı olarak artmaktadır. Hekimler Odası verilerine göre sadece geçen yıl bu sayı yüzde 10'a ulaştı, Almanya'da çalışan yabancı uyruklu hekimlerin sayısı ise 46 721. Bu demektir ki ülkede on hekimden birisi yabancı uyrukludur.

Bu eğilim Almanya'ya yardımcı olmaktadır, çünkü özellikle büyük şehirlerin dışında büyük boyutlarda sağlık personeli açığı yaşanıyor. Berlin'de yayınlanan Tagesspiegel Gazetesinin yer verdiği bir yoruma göre Doğu Avrupa ülkeleri ve Suriye'den ne kadar hekim Almanya'ya yerleşip orada hekimlik yapmaya başlarsa, geldikleri ülkelerde hekimler açığı o kadar büyümektedir. Suriye'de sağlık sektörü şu anda çökmüş durumda ve bunun nedenlerinden biri de Suriyeli hekimlerin yarısının artık ülkeyi terk etmiş olmalarıdır.


DİĞER HABERLER