Anız yakanlara sert cezaPerşembe, 30 Ağustos 2018

Anız yakanlara sert cezaDevlet, anız yakan çiftçilere uygulanan idari para ceza miktarlarını değiştiriyor. Kamuoyunda tartışılmaya açılan Arazi Kullanım İlişkileri ve Tarım Arazilerinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı, tarım arazilerinde yangın yakanlar için ciddi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor. İlk ihlalde verilen para cezası 500 ile 5 000 leva arasında olacak, ikinci ihlalde ise 10 000 levaya ulaşabilir.

Anız yakmak, çiftçilerin arazilerini bitki atıklarından ve otlardan temizlediği yaygın bir uygulamadır. Anız yakmak, ateşin ormanlara ve hatta yerleşim yerlerine yayılması tehlikesi oluşturmasından başka uygulama olarak toprak için de zararlıdır.

Aynı zamanda anız yakılması ile havadaki karbon emisyon ve ince partikül madde oranı da artmaktadır. Hala tarlaların ateşe verilmesi, farklı yasalarda farklı bir cezaya tabidir ve İçişleri Bakanlığı, Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Su Bakanlığı tarafından uygulanabilir. Ancak anız yakılması devam ediyor ve denetçiler nadiren doğrudan failleri tespit edebildikleri için yaptırımların uygulanması zor.


DİĞER HABERLER