ATAKA: "TÜRKİYE'NİN AB ADAYLIYLA İLGİLİ DERHAL HALK OYLAMASI YAPILMALIDIR"Perşembe, 14 Ekim 2010

ATAKA: Aşırı sağcı Ataka partisi milletvekilleri Meclisin sekretaryasına, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)
Adaylığı konusunda halk oylaması yapılması için taslak projesi sundu.

Sağcıların bu hareketi, "VMRO girişim komitesinin bu konu hakkındaki pozisyonlarının zayıflamasından dolayı" kaynaklandığı açıklandı.

Birkaç gün evvel Krasimir Karakaçanov ve parti yandaşları Meclis Başkanı Tsetçka Tsaçeva ve milletvekilleriyle görüşmüşlerdi. Bu görüşmede taraflar halk oylamasının yapılıp yapılmayacağa konusunda anlaşma sağlamışlardı. Varılan mutabakatta, halk oylaması uygulamasının gerçekleşme konusunda, Türkiye'nin AB'ne Katılım Anlaşmasının mecliste onaylamasından önce yapılması kararı alınmıştı.

Volen Siderov, bu tutumun, konu hakkında yapılan ulusal danışma sonucu toplanan 330 000 imza sahibi Bulgar'ın yanıltıldığını söyledi.

Siderov, gazeteciler önünde "Ben, halk oylamasının yasal süreç içinde yapılmaması için hiçbir neden görmüyorum" diye konuştu.
Ona göre ulusal danışma yapılmasını, olası nihai katılım anlaşması onayı ile şartlandırılmasının hiçbir mantığa sığamadığını belirtti.

Aşırı sağcılar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliğine üye devlet olarak katılmasını kabul ediyor musunuz?" sorusunu yöneltiyorlar.

Atakacılar bir an önce meclisin, "Cumhurbaşkanına yasal süre içinde halk oylaması yapılması için tarih belirtmesi konusunda talimat verilmesini" istediler.

Siderov'a, meclise sundukları taslağın Başbakan Boyko Borisov ile istişare edilip edilmediği soruldu. Sağcıların ırkçı lideri, "Başbakan'ın kendi görüşü vardır. Ben Volen Siderov'um, Ataka ise yurtseverlik temeli üzerine kurulmuştur ve bu çizgisinden asal ödün vermemişimdir. Türkiye'nin AB'ne girmemesi, benim asıl hedefimdir, benim için önemlidir."

Siderov, 800 000 Trakyalı göçmenin torunlarından destek beklediğini, 1925 Ankara Antlaşmasına göre Türkiye'nin onlara 10 milyar dolar borçlu olduğunu dile getirdi. Devamında, "Mecliste, Bulgar olan ve erkek yüreğine sahip herkesten destek bekliyorum" diye konuştu.

Aynı şekilde ırkçı Siderov, "Ataka'ya göre Türkiye'nin Avrupa perspektifi yok ve bu yönde gelişemez. Bu devlet, Avrupalı bir devlet değildir. Ve o, şu anda İslami köktendinciler tarafından yönetilmektedir ve her zaman Bulgaristan için bir tehdit olacaktır. Orada, Bulgaristan karşıtı bu tutum gizlenmiyor" dedi.DİĞER HABERLER