Avrupa fon kaynakları daha iyi yaşam kalitesi içindirCuma, 26 Temmuz 2013

Avrupa fon kaynakları daha iyi yaşam kalitesi içindir 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle AB'nin yeni program dönemi başlıyor. 2020 yılına kadar Bulgaristan Avrupa fon kaynaklarından 13 milyar avrodan fazla benimseyebiliyor. Bu kaynakların AB'nin İşbirliği Anlaşması çerçevesindeki sözleşmelere bağlanması başlıyor ve bu kaynakların nasıl planlanacağı ve kullanılacağı çok önemlidir. Eğer uygun bir şekilde kullanılırsa bu kaynaklar sayesinde Bulgaristanlıların yaşam kalitesi artırılacaktır.

AB'nin yeni mali çerçevesi bizlere ne gibi imkanlar veriyor ve su altı taşları nerededir? Bulgaristan Radyosu için bu konuyu Avrupa milletvekili İvaylo Kalfin yorumladı: "Söz konusu mali çerçeve, AB'den bizim sağlayamadığımız ek finansman imkanı veriyor. Önümüzdeki 7 yıl içerisinde bizlere toplam olarak 13 milyar avro değerinde kaynaklar benimsenebiliyor. Bunlar, borç değil, Bulgar ekonomisine otomatikman girebilen kaynaklardır. Avrupa seviyesine ulaşabilmemiz için Bulgar ekonomisi ve devletin yönetim biçimi değişmeli. Ama bu kaynakların milli çabalarımıza ek olduğunu da kavramalıyız. Bulgaristan'ın sadece bu kaynaklarla orta Avrupa seviyesine ulaşacağını bekleyemiyoruz. Bu, mümkün değildir. Tam tersine, eğer sadece bu kaynaklara güvenirsek daha da geride kalacağız."

Ülkemizde yaşam kalitesinin daha yüksek olması için ana öncelikler ne olmalıdır? Bu soruya cevaben İvaylo Kalfin şunları belirtti: "Bence 2020 yılına kadar devletin ihtiyaç duyduğu, sosyal harcamaları karşılayan, iş yeri açabilen ve ürün yaratabilen bir ekonomi yapısı oluşturmaktır. Bu, yatırımların sadece altyapıya değil, endüstriye ve yeniliklere yönlendirilmesi anlamına geliyor. Ekonominin tam bu bölümlerinin teşvik edilmesi önemlidir. Şu an Bulgar ekonomisi, hammadde ihracat ve turizmde yoğunlaşmıştır. Bu yüzden Bulgar ekonomisinin seviyesi düşüktür. Yatırımların yönlendirilmesi gereken ikinci alan da eğitimdir. Son yıllarda orta ve yüksek eğitim kötüleşiyor. Birkaç yıl sonra bunun çok kötü sonuçlar vereceğinden ve kıyaslanmak istediğimiz ülkelerden bizi daha da uzaklaştıracağından korkuyorum."

Bulgaristan ile AK arasında işbirliği sözleşmesi çerçevesinde müzakereler, Kasım 2012 yılında başladı. 2020 yılına kadar Avrupa kaynakları şu beş öncelikli alanda kullanılabiliyor: iş gücü piyasasında reformlar yapılması, yeniliklerin teşviki açısından iş ortamının iyileştirilmesi, altyapının geliştirilmesi, ekonomideki kaynakların yönetiminin iyileştirilmesi, idare ve yargı sistemi kapasitesinin artırılması.
"Açık Toplum" teşkilatından ekonomi yorumcusu Georgi Angelov, sözleşme tasarısının henüz hiçbir yerde görülemediğini yorumladı. 2014-2020 dönemi için kaynakların etki vermesi için bu sözleşmenin net ve kamuda tartışılmış olması gerekiyor. Georgi Angelov, şunları açıkladı: "Ne imzalayacağımız ve ne gibi yükümlülükler üstleneceğimiz konusunda daha çok şeffaflık olacağını umuyorum. Çünkü belge imzalandığında 7 yıl geçerli oluyor ve bundan sonra iktidara gelen her hükümetin bunu yerine getirmesi gerekecek. Aksi halde Avrupa fon kaynakları kesilecektir. Bu yüzden daha sonra her şeyin yolunda gitmesi için şu an belgede içerilen öncelikler ve koşullar konusunda netlik olması çok önemli. Yeni kurallara göre AB'nin şartları yerine getirilmezse Avrupa fon kaynakları tahsis edilmiyor. Tahsis edilse de eğer şartlar yerine getirilmemeye başlanırsa para her an kesilebiliyor. Yani bir sonraki program dönemi için çok daha ağır istemler var ve bu yüzden bunların ne olduğunu bilmeliyiz ve onlar için hazır olmalıyız.

Bulgaristan, AK'den en çok Avrupa kaynakları alacak ülkedir. Ama bu kaynakları benimseyip benimsemeyeceğimiz ve nereye yönlendireceğimiz soru işareti kalıyor. Eğer bu kaynakları iyi kullanırsak bunların büyük etkisi hissedilecek. Kaynakları sadece benimsememeliyiz, akıllıca kullanmalıyız. Bence eğitim önceliklerimizden bir parçası olmalı. Eğitim ve iş gücü kalifiyesi sorunu çözülmezse işsizlik sorunu da çözüm bulamayacak, ekonomik büyüme de olamayacaktır."

Avrupa milletvekili İvaylo Klafin'e göre, 2020 yılına kadar olan dönemde Avrupa Birliği'nden ek kaynaklar, ülkemizde yaşam standardının yükseltilebilmesi için milli çabalarımıza yalnızca katkı sağlaması gerekiyorlar.


DİĞER HABERLER