Azınlık çocuklarının entegrasyonu için üç yıllık yeni bir programÇarşamba, 16 Kasım 2022

Azınlık çocuklarının entegrasyonu için üç yıllık yeni bir program

Hükümet, Etnik Azınlıklardan Çocukların ve Öğrencilerin Eğitime Entegrasyonu Merkezi'nin faaliyetlerine ilişkin üç yıllık program kabul etti. Programda öngörülen tedbirler, 2022-2024 döneminde uygulanacak. Tedbirler, eğitimde entegrasyon sürecinin sürdürülebilirliğini sağlamayı, eşitsizlikleri azaltmayı, çocukların ve ebeveynlerin eğitime yönelik motivasyonunu artırmayı amaçlıyor. Ebeveynlerin, tam katılımcılar olarak eğitim sürecine çekilmesi için onlarla sistematik çalışmalar yapılması da öngörülmektedir.

Merkez, belediyelerin desteklenmesi ve etnik azınlıklardan çocukların sosyal içermesi ile ilgili projeler geliştirecek ve uygulayacak. Program ayrıca çocukların ve öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonunun izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri de içerecek.

Program kapsamındaki önlemlerin uygulanması, 2021-2030 Bulgaristan Cumhuriyeti Eğitim, Öğretim ve Öğrenmenin Geliştirilmesi İçin Stratejik Çerçeve ve 2021-2030 Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Romanlara Yönelik Eşitlik, Kapsayıcılık ve Katılım Stratejisi ile uyumludur.


DİĞER HABERLER