Bağımsız bir merkez bankasının yokluğu, Bulgaristan'ın Avro Bölgesine girmesini engelliyorPerşembe, 24 Mayıs 2018

Bağımsız bir merkez bankasının yokluğu, Bulgaristan'ın Avro Bölgesine girmesini engelliyorAvroyu kendi para birimi olarak kabul etmek isteyen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hazırlığını değerlendiren Avrupa Komisyonu 2017 Raporunda, "Tam bağımsız bir merkez bankasının yokluğu ve makroekonomik dengesizliklerin varlığı Bulgaristan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasına (ERM II) ve Euro Bölgesi'ne girmesini engelliyor" diye belirtildi. Bu saptamalar, hükümetin Haziran ayı sonuna kadar Avro Bölgesi'nin "bekleme odasına" başvurma niyetini açıkladığı bir zamanda geldi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) raporunda, ülkemizin Avro Bölgesi'ne katılım için dört resmi kriterin üçünü yerine getirdiği belirtiliyor. Ülkemiz, sağlam kamu maliyesini, uzun vadeli faiz oranlarını ve fiyat istikrarını korumak için kriterleri yerine getirmektedir. Döviz kuru kriterlerini karşılamamaktadır - para birimlerinin Merkez Bankası döviz kurunun artı veya eksi yüzde 15'i ile işlem görmesi kriteri söz konusudur. Ancak bu, Bulgaristan'ın ERM II'de bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

AMB raporunda belirtilen neden, Bulgar mevzuatının merkez bankası bağımsızlığı, parasal finansmanın yasaklanması ve Eurosisteme yasal entegrasyon için tüm gereklilikleri karşılamamasıdır.

Raporda sürdürülebilir yakınsama ve ekonomik istikrarın, yapısal esnekliği, iş ortamını, finansal istikrarı, kurumların ve yönetişimin çalışma kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı yapısal reformlar yapılmasını sağlayacağı belirtildi.

Euro ve Sosyal Diyalogdan Sorumlu Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Komisyon, ekonomik ve finansal sistemlerini güçlendirmeye katkıda bulunarak başarılı bir Euro Bölgesi üyeliği için hazır bulunan üye devletler ile birlikte çalışmaya hazırdır. Örneğin, yakınsama konusundaki raporumuz, Bulgaristan'ın fiyat istikrarı, kamu maliyesi ve uzun vadeli faiz oranlarının yakınsaması açısından Maastricht nominal kriterlerini zaten yerine getirdiğini göstermektedir. Döviz kurunun istikrarı kriterinin karşılanabilinmesi için Döviz Kuru Mekanizmasına (ERM II) dahil etmek için Bulgar makamlarının mevcut çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz" diye yorumda bulundu.

Avrupa Komisyonu, aynı zamanda yakınsamanın sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken antlaşmada belirtilen diğer faktörleri de dikkate almıştır ve ekonomik ve mali açıdan Avro Bölgesi üyesi olmayan üye devletlerin genel olarak AB'ye iyi bir şekilde entegre edildiğini tespit etmiştir. Ancak bu ülkelerin bazıları hala makroekonomik zayıflıklar yaşıyor ve / veya yakınsama sürecinin sürdürülebilirliği için risk oluşturabilecek kurumsal ortam ve kurumsal çerçeveyle ilgili zorluklarla karşı karşıyadır. Bu ülkeler arasında Bulgaristan da var.

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşler, Vergilendirme ve Gümrük Birliğinden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovis, "Bugünkü rapor, Euro Bölgesine katılım için giriş sınavı diyebileceğimiz yakınsama kriterlerini karşılama yönünde kaydedilen ilerlemenin bir incelemesidir. Şu anda değerlendiren yedi üye devletten hiçbiri, böyle bir katılım için tüm yasal koşulları karşılamamaktadır. Aynı zamanda son yirmi yılda alınan önemli derslerden biri, ülkelerin Avro Bölgesi'ne başarılı bir şekilde üyeliğini garantilemek için gerçek ekonomik yakınsamanın nominal olanı kadar önemli olmasıdır. Bu nedenle Euro Bölgesine katılmak isteyen ülkelerin üretkenliği artırmak, yatırımı arttırmak, istihdam durumunu iyileştirmek ve eşitsizliklerin üstesinden gelmek için çok çalıştıkları önemlidir. Komisyon, önümüzdeki hafta sunacağımız yeni bütçe aracılığıyla da dahil olmak üzere işbirliği yapmaya hazır" diye yorum yaptı.


DİĞER HABERLER