Bakan Dimitrov, Bulgaristan Balneoloji ve Kaplıca Turizmi Birliği 9. Yıllık Kongresi’nin açılışına katıldıÇarşamba, 14 Eylül 2022

Bakan Dimitrov, Bulgaristan Balneoloji ve Kaplıca Turizmi Birliği 9. Yıllık Kongresi’nin açılışına katıldı

Turizm Bakanı Dr. İlin Dimitrov, dün ve bugün (13-14 Eylül) Bulgaristan’daki Avrupa'nın en sıcak maden sularının bulunduğu Sapareva Banya şehrinde düzenlenen Bulgaristan Balneoloji ve Kaplıca Turizmi Birliği 9. Yıllık Kongresi’nin açılışına katıldı.

Bakan, kendi deyişiyle, turizmde bu segmenti geliştirerek Bulgaristan'ın son derece kaliteli ürün ve hizmetler sunan, yıl boyunca ve çekici bir destinasyon olarak imajını güçlendirmek için 16 yıldır aktif ve tutarlı bir şekilde çalışan örgütü tebrik etti.

Etkinlik, Bulgaristan'daki medikal SPA ve SPA sektörü için en önemli olarak tanımlanıyor.

Bakan, yaptığı konuşmada, “Örgütün yıllık kongresinin "Bulgaristan’da Sağlık Turizminin Yeşil Misyonu" teması son derece önemli, çünkü Covid-19 pandemisi, Ukrayna'daki savaş, iklim değişiklikleri ve bunun yanı sıra sonuçları gibi küresel ve Avrupa ölçeğindeki olaylar bağlamında sağlık turizmi, sürdürülebilir turizm için yıl boyunca kaliteli bir ürün sunmak için ciddi ve gerçek bir fırsattır” diye vurguladı. Dimitrov, “Bulgaristan'daki iklim tedavi ve balneoloji tedavi merkezlerinin özellikle iki yıllık pandemi sonrasında nüfusun sağlık durumunu iyileştirmedeki rolüne dikkati çekmek için Bulgaristan’da sağlık turizminin yeşil misyonuna vurgu yapıyoruz” dedi.

Bakan, Bulgaristan'ın tartışılmaz doğal kaynaklarından başka mükemmel bir maddi ve teknik donanıma  ve uluslararası düzeyde kabul gören eğitimli tıp uzmanlarına sahip olduğuna ve özellikle sağlık ve medikal turizmin gelişmesi yönünde bu sektörün segmentinin gelişmesinde ciddi ilerleme kaydedilmesi için ön koşul olduğuna dikkat çekti.

Dimitrov, bu yıl kaplıca turizminin gelişimini başarılı olarak nitelendirdi. Mevcut değerlendirme sonuçlarına göre, yerli turistlerin yaklaşık %20'si, yılın başından 20 Ağustos'a kadar gelişmiş balneoloji ve SPA turizmine sahip önde gelen 12 ilçede dinlendi. Bu da yurttaşlarımızın bu tür turizm için çekiciliğinin ve tercihlerinin iyi bir göstergesidir. Sadece bu 12 ilçede belirtilen dönem için konaklama yerlerinde toplam 665 binin üzerinde turist kaydının olması, kaplıca turizmine çok ciddi bir ilgi olduğunu göstermektedir.

Alman sağlık fonlarıyla yapılan ortak çalışmada da önemli ilerleme kaydedildiği ve Almanya vatandaşlarının Bulgaristan'da tedavi görmesine izin verildiği bildirildi.

Bakan, turizm sektörünün Avrupa Yeşil Paktı'na hızlı bir şekilde adapte edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına geçiş için Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı'nın sunduğu fırsatları tanıttı. Plan kapsamında finanse edilecek programlara başvuru sürecinde işleri kolaylaştıracak olan Turizm Bakanlığı'ndaki yeni birimin rolünü de açıklayan Dimitrov, “Buradaki fikir, bu süreçte proaktif olmaktır” diye vurguladı.


DİĞER HABERLER