Bakan Lorer, Bulgaristan ekonomisinin %5 büyümesini hedefliyorSalı, 18 Ocak 2022

Bakan Lorer, Bulgaristan ekonomisinin %5 büyümesini hedefliyor

Yenilik ve Büyüme Bakanı Daniel Lorer, ülkedeki ikili ticaret odalarının bir toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, “Bulgaristan'ın ekonomik büyümesinin yüzde 5'e ulaşmasını istiyorum” diye kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2021 Sonbahar raporuna göre, Bulgaristan'ın bu yılki GSYİH büyüme oranının yüzde 4,1’e ulaşması bekleniyor.

Bakan, “Uzun bir siyasi istikrarsızlık döneminden sonra ve düzgün işleyen bir devlet altyapısı oluşturma konusunda net bir görevle seçildik. İlk görevimiz, hiçbir şey çalınmaması, yatırımcılardan hiçbir şey istenmemesi yönünde adalet sistemini değiştirmek olacaktır” dedi.

Lorer, “İkinci görevimiz, fiziksel altyapıyı oluşturmak, üçüncüsü dünya ölüm sıralamasında üst sıralardan uzaklaşmak için sağlık hizmetlerini iyileştirmek, dördüncüsü çocuklarımızı eğitim görmek için yurt dışına göndermek zorunda kalmamak için eğitim sistemini geliştirmektir” diye belirtti.

Bakan, “Benim görevim, tüm bunların ekonomik motoru olacak bir kurum yaratmaktır. Bu motor, AB  finansmanı ve özel yatırım ile devlet bütçesinden gelen parayla çalışmalıdır. Bulgaristan'ın komşularımızla karşılaştırılabilir bir ekonomik büyüme elde etmesini istiyoruz, çünkü Bulgaristan ekonomik kalkınma rekabetinde ciddi şekilde geride kalmıştır” diye kaydetti.

Lorer, ticaret odalarının temsilcilerine dönerek, “Yenilik ve Büyüme Bakanlığında ekonomik büyüme için çalışan devlet kurumlarının araçlarını bir araya topladık. Bunlar Bulgaristan Kalkınma Bankası, Fonlar Fonu, Ulusal Yenilik Fonu, bir dizi AB programı ve Bulgaristan'ın yüzü olan Bulgaristan Yatırımlar Ajansı'dır” dedi. Bakan, “Amacımız bu araçları maksimum büyümeye odaklamak, büyümenin yüzde 5 seviyesinde olmasını istiyorum. Romanya bunu çoktan başardı, enflasyon bize yardım ediyor ve sizin yardımınızla bu başarılabilir” diye belirtti.

Lorer, “Şimdiye kadar, yatırımların önündeki en büyük engel, yolsuzluktan kaynaklanan ticari riskti. Bu nedenle, yolsuzluğa sıfır tolerans ve iş dünyasının yatırım yapması önündeki idari engellerin kaldırılması için çalışıyoruz” diye kaydetti.

Ticaret odaları temsilcileri, iş dünyasının temel sorununun, şirketlerin, yabancı ve yerli yatırımcıların hakları da dahil olmak üzere hukukun üstünlüğünü sağlamak olduğuna dikkat çektiler. Diğer bir zorluğun da işgücünün becerilerini geliştirmek ve Bulgaristan'ın yabancı ülkelerdeki ticaret ataşelerinin Bulgaristan'a yatırımcı çekmeye yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmak olduğu belirtildi.


DİĞER HABERLER