Başbakan Denkov ile AB Komiseri İliana İvanova, hükümetin önceliklerini görüştüPerşembe, 28 Eylül 2023

Başbakan Denkov ile AB Komiseri İliana İvanova, hükümetin önceliklerini görüştü

Başbakan Nikolay Denkov, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Komiseri İliana İvanova ile yaptığı görüşme sonrasında yaptığı basın açıklamasında, “Birincisi Bulgaristan hükümetinin öncelikleri, ikincisi ise Bulgaristan'ın AB fonlarından en iyi şekilde yararlanmasını sağlayan İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi olarak konumunun sunduğu fırsatları nasıl değerlendirebileceğimizin yanı sıra AB'nin mali enstrümanlarının tümünü nasıl kullanabileceğimiz olmak üzere iki konuyu tartıştık” diye kaydetti.

AB Komiseri İliana İvanova, Schengen ve Avro Bölgesi'nin yanı sıra Mariya Gabriel'den devraldığı sorumlu olduğu inovasyon, eğitim, kültür ve spor alanlarının da ana öncelikler arasında yer aldığını açıkladı. İvanova, “Geriye çok önemli işlerimiz kalıyor, ilgili bakanlarla da toplantılarımız var, onlarla detaylı konuşacağız” dedi ve birlikte çalışabileceklerini açıkladı

Başbakan’ın ifadesine göre, Bulgaristan'ın belirli bir zayıflığı var, o da bilimsel yenilik açısından fikri mülkiyetin korunmasını garanti altına alacak bir yasanın bulunmamasıdır. Denkov, “Yeni İnovasyon Yasası hazır, böylece önümüze çıkan yasal boşluğu doldurabiliriz” diye kaydetti.

Başbakan, “Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı’nın (PVU) geçikmesinin yarattığı zorluk özellikle reformlardan kaynaklanıyor-hem adalet reformu hem de Bulgaristan'ın geleceğinin bağlı olduğu diğer zor kararlar. Adalet sisteminde ve enerji alanında değişiklikler birileri istediği için yapılmıyor. Bunlar, hem adil ve etkili bir yargı sistemi hem de enerji sisteminin kısa ve uzun vadeli güvenliği açısından ekonominin rekabetçi olabilmesi için ucuz elektrik sağlamak amacıyla Bulgaristan halkı için daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla Bulgaristan vatandaşlarının ve Bulgaristan’daki enerji profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu değişikliklerdir” diye işaret etti.

Denkov, geçen yıl kriz zamanlarında kömür yakıtlı elektrik santrallerinin ürettiği elektriğin kilit öneme sahip olduğu örneğini verdi, ancak ileriye baktığımızda kömür yakıtlı enerji santrallerinin diğer enerji kaynaklarıyla rekabet edemeyeceğini gösterdiğini belirtti.

Başbakan, Schengen'e girmek için hedeflenen yeni tarihin bu yıl aralık ayı olacağını vurguladı.


DİĞER HABERLER