Başbakan Petkov: İyileştirilen Covid-19 kriz yönetim modeli illerde kapanma riskini azaltırPazartesi, 24 Ocak 2022

Başbakan Petkov: İyileştirilen Covid-19 kriz yönetim modeli illerde kapanma riskini azaltır

Başbakan Kiril Petkov, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, “Covid-19 krizinin yönetimi, ülkede toplam beş kümelenme sağlayan optimize edilmiş bir modele dayanacaktır. Bu, Bulgaristan'ın farklı bölgelerindeki yoğun bakım hasta yataklarının yükünü daha iyi taşıma fırsatı verir ve böylece belirli illerde kapanma riskini azaltır” diye kaydetti. Başbakan, koronavirüsün yeni varyantının yayılmasına rağmen şu anda yoğun bakım yataklarının aşırı dolu olmadığına dikkat çekti.

Başbakan Petkov, yeni pandemi yönetim modelinin, gerekirse yeni önlemler alınmadan önce her bölge halkına en az beş gün önceden duyurulmasıyla daha fazla öngörülebilirlik sağladığını kaydetti. Her vatandaş www.coronavirus.bg web sitesinde bir harita ile gösterilen Covid-19 tablosunu takip edebilecek. Başbakan, bir hafta sonra Ulusal Covid-19 Salgınıyla Mücadele Operasyonel Planı’nın yaklaşık 3'üncü aşamasına girmesi beklenen Sofya şehri, Sofya ili ve Blagoevgrad’ı (Yukarıcuma) içeren 1. Bölgeyi ve Yanbol ilini içeren 5. Bölgeyi örnek verdi.

Petkov, ayrıca Bulgaristan topraklarında yeşil sertifikanın hangi koşullar altında iptal edilebileceği konusunda uzmanlarla bir tartışma başlattığını belirtti. Tartışmanın konusu iki kriterdir: Birincisi, nüfusun %60'ının aşılanması, ikincisi ise ülkedeki Covid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım yatak doluluk oranlarının %5'in altına düşmesidir. Olası bir sonraki salgın dalgası nedeniyle morbidite oranı yükselirse, sertifika konusu tekrar tartışılacak.  Başbakan, "Krizi tecrübeyle desteklenen modeller temelinde yönetmeye başlıyoruz" dedi.

Basın toplantısına Sağlık Bakanı Asena Serbezova ve Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Angel Kunçev de katıldılar.


DİĞER HABERLER