Başbakan yardımcılarının görev alanları belirlendiSalı, 31 Ocak 2017

Başbakan yardımcılarının görev alanları belirlendiGeçici Başbakan Ognyan Gerdjikov, Başbakan yardımcılarının görev alanlarını belirledi. Başbakan, Maliye ve Dışişleri bakanlarının, İstihbarat, Elektronik Yönetim ve Yurt Dışı Bulgarlar ajanslarının faaliyetini bizzat kendisi koordine edecek.

Sosyal Politikalardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı İlko Semerciev, yürütme makamlarının Ekonomi, Enerji, Tarım ve Gıda, Çevre ve Su, Emek ve Sosyal Politika, Eğitim ve Bilim, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının faaliyetinin koordinasyonunu üstleniyor. Onun görev alanı kapsamında Metroloji ve Teknik Gözetim, Çocuk Koruma, Borsalar ve Toptan Satış Piyasaları, Özelleştirme ve Özelleştirme Sonrası Kontrol ve Nükleer Düzenleme ajansları bulunuyor. Başbakan Yardımcısı, ayrıca Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Ajansı, Ulusal Mesleki Eğitim ve Öğretim Ajansı, İletişim Düzenleme Komisyonu, Ulusal Telafi Edici Konut Fonu ve Bulgaristan Patent Ofisi ile ilgili faaliyetleri de koordine edecek.

İç Düzen ve Güvenlikten Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Stefan Yanev'in görev alanı kapsamında İçişleri, Adalet, Bölgesel Kalkınma ve İskan, Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme bakanlıkları bulunuyor. Bununla birlikte Yanev, Milli Güvenlik, Teknik İşlemler, Arşivler, Devlet Rezervi ve Savaş Zamanı Stoklar ve Mülteciler ajansları, Devlet Bilgi Güvenliği Komisyonu ve Yolsuzluğu ve Organize Suçları Önleme ve Mücadele Merkezi ile ilgili faaliyetleri de koordine edecek.


DİĞER HABERLER