Başbakan Yardımcısı Donçev: Devlet idaresiyle ilgili ortak bir Avrupa politikası zamanı geldiCuma, 25 Mayıs 2018

Başbakan Yardımcısı Donçev: Devlet idaresiyle ilgili ortak bir Avrupa politikası zamanı geldi Brüksel 'de AB uyum politikasının iyi yönetişimi konulu bir konferansta konuşan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, "Uyum politikası herkesi iyi yönde değiştirir. Bu sadece bir yatırım süreci değil, aynı zamanda bir yönetim okulu, çünkü AB finansmanı yönetimi tüm üye devletlerin idarelerine yeni bir zihniyet, anlayış, kültür ve alışkanlıklar getiriyor. Donçev, AB üyesi devlet idareleriyle ilgili politikanın ortak bir Avrupa politikası olması ve AB üyesi devlet idareleri tarafından karşılanması gereken asgari bir standart olması gerektiğinin altını çizdi.

Konferansta Avrupa Komisyonu'nun Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Carmen Vela, bir sonraki programlama döneminde AB fonlarını yönetmek için idari kapasitenin oluşturulmasını hızlandırma amaçlı Avrupa Komisyonu inisiyatifi çalışmalarının başladığını duyurdu. Girişimin ilk aşaması 900 bin avro değerindedir. Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Hırvatistan ve İspanya'da uygulanan operasyonel programlarının toplam beş idari organı, Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü tarafından yapılan uzman değerlendirmesini kullanarak, idari kapasitelerini daha da güçlendirmek için Avrupa Komisyonu'ndan destek alacaklardır. Bulgaristan tarafından girişime katılmak için 2014-2020 Dönemi Büyümedeki Bölgeler Operasyonel Programı onaylandı.

AB Komiseri," Uyum politikasının vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını iyileştirmeye devam etmesini sağlayacağını ve AB bölgelerinde somut sonuçlar elde edileceğini garanti etmekten biz sorumluyuz" diye kaydetti. Vela'nın ifadelerine göre, bugün yatırılan bir avro 10 yıl içinde yaklaşık üç avro ek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) üretecek.

2018'de AB'nin Uyum Politikası 30'uncu yılını doldurdu. Uyum politikası, AB'nin ekonomik büyüme, istihdam yaratma, rekabet gücü ve üye ülkeler arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasını destekleyen en önemli yatırım aracıdır. Mevcut programlama döneminde 2020 yılına kadar AB Uyum Politikası kapsamında AB'nin çeşitli bölgelerine 351,8 milyar avro yatırım yapılacak. Bu finansmanın 7,4 milyar avroluk tutarı Bulgaristan için harcanacak.


DİĞER HABERLER