Başbakan Yardımcısı Donçev: Ekonomik modelinin değiştirilme zamanı geldiCuma, 29 Mart 2019

Başbakan Yardımcısı Donçev: Ekonomik modelinin değiştirilme zamanı geldiBaşbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, "2021-2027'de Avrupa Birliği Fonları: Amaçlar ve Yatırım Öncelikleri " konulu tartışma toplantısında yaptığı konuşmada, "Ekonomik modelinin değiştirilmesi konusunda daha iddialı fikir yürütme zamanı geldi" diye kaydetti.

Donçev'in ifadesine göre son yıllarda yaşanan yavaş bir artış eğilimleri arasındaki reel sanayileşme ve katma değerdeki artış, esasen Bulgaristan iş dünyasının Avrupa pazarına açılmasından dolayı teşvik edilmeli ve niteliksel olarak yeni bir seviyeye geçilerek hızlandırılmalıdır. Donçev, Bulgaristan'daki üretim ve hizmetlerin çoğunun düşük maliyetli olması durumunun katma değeri yüksek bir hizmet ve üretim geliştirme şansı vermediğini belirtti. Başbakan Yardımcısı, "Ucuz üretim konusunda uzmanlaştık, ki bu iyi bir avantaj, ancak bu yeterli değil, daha yüksek gelir elde etmek istiyorsak ekonomiyi yeni bir seviyeye taşımayı düşünmek zorundayız" diye vurguladı. Donçev," Ucuz işgücü olduğumuzu düşünmek bir çözüm değildir, eğer bu yaklaşım değişmezse gelecek yıllarda birçok işletme iflas eder" dedi.

Başbakan Yardımcısı, doğal olarak işgücü piyasasında yaşanan süreçlerin işgücü maliyetlerinde kademeli bir artış anlamına geldiğini ve Bulgaristan'ın ekonomik avantajlarından birinin kendi kendine tükeneceğini belirtti. Donçev," İşçilik maliyetleri artıyor, bunlar hayatta kalmak için yeterli bir rekabet avantajı değil" diye sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı, bilimsel altyapı yatırımlarının en pahalı ve riskli olduğunu belirtti. Bununla birlikte ekonominin dijitalleşmesinin, temel önceliklerden biri olarak ele alınacağına dikkat çekti.

Donçev," Politika oluşturma düzeyindeki en büyük zorluklardan biri bölgesel yaklaşımdır" dedi ve bu yönde bir değişiklik olacağını kaydetti. Güçlü merkezi devlet ve yerel yönetim sisteminin net sorumluluklar gerektirdiğini, ancak ortalama seviyeyi kaybettiren birçok kusuru gizlediğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı, "Ulusal düzeyde yapılan faaliyetler var, örneğin bir otoyol inşa edilmesi, park, anaokulu ve diğerleri gibi yerel düzeyde yapılan faaliyetler var, ama aynı zamanda her iki seviyede de olmayan bir sürü şey var. Böyle bir orta düzeyde eğitimdir. Ekonomik kalkınma, yenilikçilik ve iş sağlayan altyapıyı geliştirmek için tüm önlemler, her şeyden önce bölgesel boyutlara sahip, turistik yollar, belediyelerin idari bölünmesinin mantığını izlememektedir, bölgesel düzeyde planlama ve müdahaleleri uygulama sürecinin ne şekilde düzenleneceği zorluk oluşturuyor, coğrafi olarak nasıl boyutlarda düşüneceğimize, nasıl birimlerin olacağına ve işlevlerinin ne olacağına karar vermek zordur" diye sözlerine ekledi.

Donçev, başka bir zorluk olarak, diğer ülkelerde doğrudan mali teşviklerden etkilenmeyen demografiye işaret etti. Başbakan Yardımcısı, "Bütçeden daha fazla para harcayarak demografiyi değiştiremeyiz, demografi her şeye bağlıdır - gelir, güvenlik, hava temizliği" diye belirtti.
Donçev'in ifadesine göre Bulgaristan, AB fonlarından çok iyi bir şekilde yararlanıyor ve önünde iki yol var- hiçbir şeye dokunmamak ya da daha cesur kararlar almak.


DİĞER HABERLER