Başbakan Yardımcısı Kalfin:"Devlet yatırım fonlarının açılması yoksulluk ile mücadelede faydalı olacak"Perşembe, 26 Kasım 2015

Başbakan Yardımcısı Kalfin:Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve İş ve Sosyal Politika Bakanı İvaylo Kalfin, devlet yatırım fonlarının kurulmasının yoksullukla mücadelede ve yeni istihdam imkanları yaratılmasında faydalı olacağını açıkladı. Kalfin aynı zamanda, istihdam sübvansyonunun tek başına bir çare olmayacağını ve değişik alanlarda aynı hedefe odaklı çalışmaların yürütülmesi gerektiğini açıkladı. Başbakan Yardımcısı Kalfin, yoksulluk sınırı altında yaşayan kişilerin sayısını 2020 yılına kadar 260 000 ile azaltmak gibi bir hedeflerinin olduğunu tekrar yineledi.

Devlet yatırım fonlarının hedefi, az gelişmiş bölgelerdeki işletmelere yeni istihdam imkanları yaratmaları konusunda destek olunması ve bu şekilde ekonomik büyümenin teşvik edilmesi.

Avrupa istatistik verilerine göre, Bulgaristan toplumunun % 21.8'i yani 1 578 000 kişi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Avrupa'da bu rakam ortalama olarak % 17.2 oranında açıklandı.


DİĞER HABERLER