Başbakan Yardımcısı Konstantinova, Ulusal Etnik ve Entegrasyon Konularında İş Birliği Konseyi Başkanlığına atandıÇarşamba, 12 Ocak 2022

Başbakan Yardımcısı Konstantinova, Ulusal Etnik ve Entegrasyon Konularında İş Birliği Konseyi Başkanlığına atandı

Hükümet, Etkili Yönetimden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Kalina Konstantinova'nın Bakanlar Kurulu nezdindeki Ulusal Etnik ve Entegrasyon Konularında İş Birliği Konseyi Başkanlığına atanmasına ilişkin bir karar kabul etti.

Ulusal Etnik ve Entegrasyon Konularında İş Birliği Konseyi İç Tüzüğüne göre, konseye bir Başbakan Yardımcısı başkanlık etmekte.

Ulusal Etnik ve Entegrasyon Konularında İş Birliği Konseyi, etnik ve entegrasyon konularında devlet politikası oluşturulması ve yürütülmesinde Bakanlık Kurulunun faaliyetini destekleyen bir koordinasyon ve danışma organıdır. Bu konulardaki devlet politikası devlet organları ve etnik azınlıklara mensup Bulgaristan vatandaşlarının kurduğu sivil toplum kuruluşları ve etnik ilişkiler ve insan haklarının korunması alanında faaliyet gösteren Kamu Yararına Çalışan Kuruluşlar Kanunu doğrultusunda kayıtlı başka tüzel kuruluşlar arasında iş birliği temeline dayanmaktadır.


DİĞER HABERLER