Başbakan Yardımcısı Pekanov: Önümüzdeki 7 yılda Bulgaristan için 20 milyar leva bekliyoruzPerşembe, 29 Temmuz 2021

Başbakan Yardımcısı Pekanov: Önümüzdeki 7 yılda Bulgaristan için 20 milyar leva bekliyoruz

Basın açıklaması yapan Avrupa Birliği (AB) fonlarının yönetiminden sorumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, “Geçen hafta 57 yatırım projesi ve 43 reform teklif içeren Bulgaristan Ekonomik İyileştirme ve Sürdürülebilirlik Planın yeni versiyonunu yayınladık. Plana 11 yeni yatırım proje önerisi ve 7 yeni reform teklifi dahil ettik. Sorun bulduğumuz bazı proje önerilerini değiştirdik” diye kaydetti.

Pekanov, “Bu plan, önümüzdeki 7 yıl içinde Bulgaristan’a 12,6 milyar leva yardım yapılmasını sağlayacak. Planın, AB’den gelecek paradan başka özel sektörü 8 milyar leva yatırım yapmaya sevk etmesi bekleniyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı, “Asgari gelirlerin endekslenmesini sağlayacak bir reform öneriyoruz. Yeşil geçişe katkı, dijital geçişe katkıda bulunma, çevreye zarar vermeme gibi ana kriterlerin karşılanması önemlidir. Projelerin her biri, AB kurumlarının bize her yıl yaptığı özel tavsiyelere katkıda bulunmalıdır” diye ekledi.

Eğitim ve sağlık gibi bazı alanlarda şimdiden değişiklikler olduğunu kaydeden Pekanov, “Eğitim sektöründe mevcut projeler iyileştiriliyor, toplantı sayısı artırılıyor ve öğretmen yetiştirme projesi de var” dedi.  

Başbakan Yardımcısı, “Sağlık sektöründe daha ciddi reformlar öngörülüyor. Odak noktası, hastane binalarında ısı yalıtımı ve yenileme çalışmalarından yeni ekipman alımının yanı sıra hava ambulansı ve hastalık yönetim platformu alımına değiştiriliyor” diye ekledi.

Bulgaristan İçin Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı, Maritsa East Enerji Kompleksi ve işini kaybetme olasılığı olan komplekste çalışan yaklaşık 10 000 işçinin yanı sıra Maritsa East 2 Kamu Termik Santralinin devreye sokulmaya hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda açıklama yapılmasını istedi.

Pekanov, şöyle bir cevap verdi: “Maritsa (Meriç) Nehri havzasında yapılan faaliyetlerden doğan sosyo-ekonomik risklerden dolayı yeni istihdam ve yeni altyapı yatırımlarına gitmek için 1,2 milyar avro tutarında Adil Geçiş Fonumuz olacak”.


DİĞER HABERLER