BASIN BİLDİRİSİÇarşamba, 24 Aralık 2014

BASIN BİLDİRİSİBulgaristan'da 'da Todor Jivkov başkanlığındaki baskıcı komünist rejim tarafından 25.12.1984 tarihinde başlatılan ve Mart 1985'e kadar devam eden ülke genelindeki "soya dönüş" adi verilen "Türklere zorla ad değiştirme ile dini vecibelerini, örf ve adetlerini yerine getirme yasaklamaları" şeklinde uygulanan asimilasyon politikaları, etnik ve kültürel kirim uygulamalarını 30.yildönümünde bir daha şiddetle kınıyoruz.

Bulgaristan'da belirtilen dönemde Türklere uygulanan Asimilasyon Politikaları, Birleşmiş Milletler, ABD, AB ve diğer Uluslararası Forumlarda tespit ve kabul edilerek KINANMIŞ yine 2012 yılında Bulgaristan Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından geçmişte "Bulgaristan Türk ve Müslümanlarına" yapılan asimilasyon uygulamalarının yanlış olduğu bir "BİLDİRİ" ile ilan ve kabul edilmiştir.

Tüm bu yaşananların çerçevesinde Bulgaristan tarafından iyi niyetle başlatılan girişimlerin devamı beklenirken, Avrupa Birliği ülkesi olan Bulgaristan'da "Asimilasyon yapılmadı" şeklinde imza kampanyaları ile etnik düşmanlık körüklenmekte, Türk ve Müslümanlara karşı saldırıları her geçen gün artmakta olduğu gözlemlenmektedir.

Bazı Irkçı gruplar ve çevreleri tarafından Camiler kundaklanmakta, Müslüman Cemaate karşı zaman zaman fiziki saldırılar gerçekleştirilmekte, Cemaat Vakıflarının mal varlıkları iade edilmemekte, Anadilde Eğitime yönelik kısıtlamalar halen devam etmektedir.

Tüm bu yaşananlar ve uygulamalar bizlere orada yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimizin bütün kanun ve antlaşmalara rağmen yeterince güvencede olmadıklarını göstermekte ve bizleri derinden endişelendirmektedir.

30.yildönümünde, Bulgaristan'da Türk ve Müslümanlara yapılanları unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir daha saygı ile kamuoyuna duyuruyoruz.


Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu


DİĞER HABERLER