Başmüftülük, AGİT'in Ara Dönem İnsani Boyut Konferansı'na iştirak ettiSalı, 27 Haziran 2017

Başmüftülük, AGİT'in Ara Dönem İnsani Boyut Konferansı'na iştirak ettiAvrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 22-23 Haziran 2017 tarihlerinde Viyana'da "Din ve İnanç Özgürlüğü: Yahudi Aleyhtarlığı ve Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Başka Dinlerin Temsilcilerine Karşı Tahammülsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadelede Problemler, İmkanlar ve Zorluklar" konulu Ara Dönem İnsani Boyut Konferansı düzenledi. Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün temsilcisi oturumların birinde son aylarda yaşanan Bulgaristan Müslümanlarının güncel sorunları ve zorlukları hakkında bilgi verdi.

Milliyetçi oluşumların Meclise sundukları Ceza Kanunu'nda "radikal İslam" şeklinde tanımlanarak İslam'ın kriminalize edilmesine yönelik kanun tasarılarıyla ilgili Müslümanların din hakları ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi, teknokratlar hükümeti tarafından Başmüftülük kurumunun finanse edilmesine son verilmesi ve Sofya'da Başmüftülüğe ait bir mülkün halka açık olarak satışının başlatılmasına ilişkin özel bir rapor tanıtıldı. Raporda ayrımcılığa dayalı politikalar ve güvenlik güçlerinin çözmeye gücü yetmeyen ve cezasız bırakılan Müslüman karşıtı nefret suçlarına da yer verilmiştir (Raporun tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.osce.org/odihr/shdm_1_2017).

Başmüftülüğün temsilcisi, yapıcı eleştiriler yaparak dini haklar ve özgürlüklere ilişkin sorunların çözümüne yönelik Bulgaristan hükümeti ve AGİT'e özel tavsiyelerde bulunulmasını önerdi ve Başmüftülüğün bu konuda hükümete ve kurumlara yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Konferansta AGİT katılımcısı 57 devletin daimi misyonlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve AGİT bölgesinde farklı dini grupların temsilcileri hazır bulundular. Bu AGİT'in ara dönem konferansıydı ve örgütün Yıllık İnsani Boyut Konferansı'nı Eylül ayında Varşova kentinde düzenlemesi bekleniyor.


DİĞER HABERLER