BMB Yöneticisi Radev: Euro Bölgesine girmemiz, ekonomilerin gerçek anlamda yakınlaşmasına bağlıCuma, 25 Mayıs 2018

BMB Yöneticisi Radev: Euro Bölgesine girmemiz, ekonomilerin gerçek anlamda yakınlaşmasına bağlıBulgaristan Merkez Bankası (BMB) Yöneticisi Dimitır Radev'in Para ve Finansal Kurumlar Resmi Forumu (OMFIF) tarafından yayınlanan "Global Public Investor" dergisinde yer verilen önsöz yazısında şunu ifade etti: "Euro'yu kabul etme tarihi, Bulgaristan'ın uzun yıllar boyunca büyük ölçüde uyguladığı Maastricht nominal yakınlaşma kriterlerinden ziyade ekonominin gerçek anlamda yakınlaşmasına bağlı olacaktır". Bu yıl forumda reform ve geçişle ilgili genel konulara özel ilgi gösteriliyor.

Yazıda Radev, "Gerçek yakınsama sürecini hızlandırmak için istikrarlı bir şekilde uygulanacak yapısal ve kurumsal politikalar yürütmek gerekiyor. Bulgaristan'ın Avrupa düzeyinde reform sürecinin tam bir katılımcısı olmasını istiyorsak, kendi reformlarımızı daha da derinleştirmeliyiz. Sürdürülebilir ekonomik iyileşmemizi kalıcı gerçek yakınsamaya dönüştürmemiz gerekiyor" diye belirtti.

BMB Yöneticisi'nin ifadelerine göre, Bulgaristan, ikna edici makroekonomik göstergelere sahiptir.

Radev,"Yirmi yılı aşkın bir süredir parasal istikrarımız var. Leva'nın döviz kuru Euro'ya sabitlenmekte ve döviz kuru iyi ve kötü zamanlarda sağlam bir durumdadır, 2008 krizinde bile öyleydi. Bulgaristan, dengeli bir bütçe koruyor ve AB'deki üçüncü GSYH'ye göre en düşük borç oranıyla biliniyor. Bankacılık sistemi, AB ortalamasının üzerinde sermaye yeterliliği ve likiditesi ile sağlıklıdır. Böyle bir deneyime sahip bir ülkenin Euro Bölgesi üyeliği yolunda durdurulmamasını, tam aksine ulusal para birimi Leva ile Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasına (ERM II) katılımının memnuniyetle karşılanmasını beklemek mantıklıdır" diye belirtti.

Dimitır Radev, ulusal para biriminin ERM II'ye katılımıyla başlayan Euro Bölgesi'ne katılma sürecinin, daha fazla ilerleme, uyum sağlama ve reformlar için bir katalizör olacağına inanıyor.

BNB Yöneticisi," Euro Bölgesinde ya da hala dışarıda olsak da, bunların hepsi ekonomi üzerinde faydalı bir etki yaratacaktır. Yolculuğun kendisi, nihai hedefe ulaşmak kadar önemlidir. Bu, aynı zamanda, OMFIF'in küresel çapta kamu yatırımları alanında en iyi uygulamaları yayma amacını karşılayacağından emin olduğum bu 2018 baskısında özel önem verdiği birçok küresel kamu yatırımcısı için de geçerlidir" diye ifade etti.

Radev, Euro Bölgesi'nin gelecekteki bir üyesi olarak, Bulgaristan'ın onunla ilgili reformlara büyük ilgi gösterdiğini hatırlattı.

Radev," Daha genel bir bağlamda, örneğin bankacılık birliğinin tam teşekkülü, 2018'in ilk yarısında Bulgaristan Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığının öncelikleri arasındadır. 2008-2009 yıllarındaki ekonomik krizden neredeyse on yıl sonra, dünya ekonomisi bir dönüm noktasına ulaşmış olabilir, aynı zamanda genel olarak dünya ABD'nin dış politikasının yeniden düzenlenmesi ve Çin'in yükselişinin getirdiği değişikliklerle başa çıkmak zorundadır" diye kaydetti.


DİĞER HABERLER