Borçlu hastanelerin personeline prim teşviki ödenmemesi teklifine tepkiPazartesi, 30 Nisan 2018

Borçlu hastanelerin personeline prim teşviki ödenmemesi teklifine tepkiHastaneler için tek bir mali yönetim standardı getirilmesi teklifi, il hastaneleri müdürleri ve personelleri arasında kaygı yarattı. Bazılarına göre böyle bir karar, borçların birikmesine, belirlenen sınırların üstünde ödenmemiş faaliyetlere, personel eksikliğine ve hastaneler için daha başka ciddi sonuçlara yol açacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından dayatılan şart, tedavi kuruluşlarının borçlu olması halinde sağlık personelinin prim teşviki ödenmemesidir.

30 Mart 2018'de Sağlık Bakanı Kiril Ananiev'in Meclise devlet hastanelerinin mali yönetimi için birleşik bir standart getirilmesine dair kanun teklifi sunduğunu hatırlatırız. Söz konusu standardın getirilmesi teklifi, 9 Haziran 2017 tarihli Millet Meclisi kararı ile uyumludur.

Standart, mali ve insan kaynaklarının yönetimi, kamu ihaleleri verilmesi, faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve raporlanması için tek tip kuralların getirilmesiyle hastanelerin mali durumunu istikrara kavuşturmayı amaçlamaktadır.

BNR'ye konuşan Haskovo (Hasköy) Hastanesi Müdürü Dr. Georgi Gelov, "Sağlık personeline prim teşviklerinin ödenmeme halinde sorunlar başlayacak, bu arada ödenmemiş limit üstü faaliyetler devam ediyor" diye kaydetti.

Haskovo Hastanesi Müdürü," Faaliyetleri ve finansmanı sınırlamak, hastanelerin yeni faaliyetlerde bulunması ve ek gelir kazanması için daha az imkan ve fırsat sunuyor. Bu üç yıl içinde borcumuzu 5 milyondan 4 milyona düşürmeyi başardık. Borç çok düşük değil, kalıyor. Vadesi uzatılmış borç miktarı da azadı, ancak hala mevcut - 2, 5 milyondan borcu 2 milyonun altına düşürdük, yılın ilk çeyreği itibariyle borç 1,5 milyon leva. Üç yıl içinde ödenmemiş limit üstü faaliyetlere ilişkin borcumuz 1 milyonun üzerindedir" diye izah etti.

Dr. Gelov!un ifadelerine göre müdürlerin endişeleri, hastanelerin mali faaliyetleri üzerinde sıkı kontrollerin gerçekleştirileceği ile ilgili değildir - "Biz bundan yanayız" dedi.

Müdür, "Biz, tedavi kuruluşlarının borçlu olması halinde sağlık personeline prim teşviki ödenmemesi yönündeki tekliften endişe etmekteyiz. Biz birinci ay hekim ve hemşirelere prim teşviki vermeyeceğiz, ancak ikinci ay bu primi vereceğimiz personelimiz olmayacak, çünkü hepsi işi bırakacak" diye dikkat çekti.

Filibe Sveti Georgi Üniversite Hastanesi Müdür Yardımcısı Momçil Mavrov, "Devlet hastanelerinin borçları, acil hasta kabul edilmesi, yoğun bakıma kabul edilen ağır durumdaki hastalar ve akciğer hastalıkları bölümüne kabul edilen hastalardan kaynaklanıyor" dedi.

Dr. Gelov,"Tüm devlet hastanelerinde aynı mali yönetim kurallarını uygulayarak, ülkedeki tüm sorunların çözüleceğini düşünmüyorum. Kapasite, faaliyet bölgesi, işlevler, maddi ve mali durum, çeşitli devlet hastanelerine sağlanan kaynaklar çok farklıdır-devlet tarafından yönetilen tüm sağlık kurumları için aynı davranış kurallarının etkili bir şekilde uygulanmasından söz ediyoruz.

Hayat kurtarıcı faaliyetler ve hızlı ve etkin tedavi ile insan sağlığı faaliyetleri söz konusu olduğunda kayıtsız şartsız olası maliyetlere, rakamlara, sayılara uyabileceğimizi düşünmüyorum" diye ifade etti.

Filibe Sveti Georgi Üniversite Hastanesi Müdür Yardımcısı, "Sağlık Kasası tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin satışını sınırlandırma fikri kaçınılmaz olarak daha fazla gelir ve daha fazla kara yönelik bizimki gibi sağlık kurumları için fırsatları sınırlandıracak, limit üstü faaliyetlere ilişkin borçların da ödenmemesi halinde finansal kayıplara yol açacak, satış ödemelerindeki gecikmeler borç vadelerinin uzatılmasına ve sağlık kuruluşunun tedarikçi firmalara karşı borçlanmasına yol açacak.

Filibe Sveti Georgi Üniversite Hastanesi iyi durumda, borçları vardır, vadesi uzatılmış borçları da vardır, ama biz bir şekilde işlerimizi başarıyoruz. Böyle bir kararın etkisi, daha küçük il hastaneleri için daha büyük olacak" diye tahminde bulundu.


DİĞER HABERLER