Bu yıl yaklaşık 200 refakatsiz çocuk, Bulgaristan'a sığınmak için başvurduPazartesi, 31 Temmuz 2017

Bu yıl yaklaşık 200 refakatsiz çocuk, Bulgaristan'a sığınmak için başvurdu İçişleri Bakanlığına bağlı Devlet Mülteciler Ajansı (DAB) verilerine göre 2017 yılının başından beri yaklaşık 200 refakatsiz çocuk ve 18 yaşından küçük Bulgaristan'a sığınma başvurusunda bulundu. Onların arasında en çok sayıda olan 208 çocuk ve genç Afganistanlıdır. Bu bakımdan ikinci sırada Iraklı, üçüncüde ise Suriyeli çocuklar geliyor. Bu durum sığınmacı kabul merkezlerinde oluşan tablo ile örtüşmektedir.

DAB verileri, Bulgaristan'a sığınma başvurusunda bulunan refakatsiz çocuklar ve 18 yaşından küçükler arasında 130 olmak üzere en çok sayıda olanların 16-17 yaş arasında olduğunu gösteriyor. İkinci sırada ise 15-16 yaş grubunda olanlar geliyor. Bu çocuk ve küçükler arasında 3'ü 14-15 yaş grubunda yer alan 5 kız da bulunuyor.

Bulgaristan'da bu tür çocukların yerleştirildiği özel merkezler bulunmuyor. Ekseriyetle onlar yetişkinlerle birlikte büyük merkezlerde refakatsiz çocuklar için ayrılan bölümlerde kalıyor. Bu onların gelişimini pek olumlu etkilemiyor ve onlar insan kaçakçılığı veya başka bir suçun potansiyel kurbanı oluyor.

Ülkeye gelen refakatsiz çocuklara ilişkin Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova'nın tanıttığı raporda Suriye'den gelen çocuklara yakınlarının refakat etmesinin kalıcı bir eğilim olduğu, Afganistan ve Pakistan'dan gelen çocukların çoğunun ise refakatsiz olduğu belirtiliyor. DAB yetkililerin ifadelerine göre çocuğun bir akrabası veya önem taşıyan bir yetişkinle akrabalık bağlantılarının tespit edilmesi belge eksikliğinden dolayı zorlaşıyor ve çok defa çocuğun ve yetişkinin verdiği bilgilere dayanıyor.

Ülkeye gelen çocuk sayısı tam olarak belli değil. Haziran ayının sonunda Çocuk Koruma Ajansı Başkanı Ofeliya Kıneva, beş ay içinde ülkeye gelen refakatsiz çocuk sayısının yedi kattan fazla arttığını bildirdi.

Sığınma ve Mülteciler Yasası'na göre refakatsiz çocuklar ve 18 yaşından küçükler, iltica hakkı verilmesine ilişkin prosedürün yürütüldüğü sırada 18 yaş dolduruncaya kadar akraba veya yakınlarının yanına, koruyucu ailelere, sosyal kurumlara veya Çocuk Koruma Kanunu'na göre belli koşullarda özel kurumlara yerleştiriliyor. İkinci bir imkan ise çocuk ve 18 yaşından küçüklere yönelik özel koşullara sahip başka yerlere yerleştirmektir. Çocukların yerleştirileceği yer belirlenirken onun görüşü göz önüne alınıyor. Genellikle çocuklar DAB'a bağlı merkezlere yerleştirilir.

Kanunlara göre bu çocuklarla ilgilenecek Belediye Başkanı veya onun vekil kıldığı biri tarafından belirlenen Belediye İdaresini temsil eden bir kişi tayin edilmelidir. Bunun genelde yapılmadığı ortaya çıktı. Bir süre önce Çocuk Koruma Ajansından yapılan açıklamada eylem planı ve ilgili kurumların ve uluslararası ve sivil toplum kuruşlarının çabalarının koordine edilmesine ilişkin algoritma geliştirecek bir çalışma grubu oluşturulduğu bildirildi. Bu çalışma grubunda Sofya ve kamp bulunan şehirlerde bu tür çocukların yerleştirileceği özel merkezlerin oluşturulması fikri de ele alındı.


DİĞER HABERLER