Bulgaristan, AB'de kişi başına düşen en düşük GSYİH seviyesine sahip ülkeCuma, 24 Mart 2023

Bulgaristan, AB'de kişi başına düşen en düşük GSYİH seviyesine sahip ülke

Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın bugün resmi web sayfasında yayınlanan ve Bulgaristan Telegraf Ajansı (BTA) tarafından alıntılanan en son verilere göre, 2022'de satın alma gücü standartları (PPS) açısından ifade edilen kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), Bulgaristan'da Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 59'u ile Lüksemburg'da yüzde 261 arasında değişiyor.

Veriler, ekonomik aktiviteyi ölçmek için kullanılan bir gösterge olan kişi başına düşen GSYİH açısından AB üye ülkeleri arasında önemli farklılıklar göstermektedir.

2022'de Lüksemburg ve İrlanda, AB ortalamasının sırasıyla yüzde 161'i ve yüzde 134'ü ile PPS açısından ifade edilen kişi başına düşen en yüksek GSYİH seviyelerini kaydetti.

Bu ülkeleri Danimarka (AB ortalamasının yüzde 36 üzerinde), Hollanda (yüzde 30), Avusturya (yüzde 25), Belçika (yüzde 21), İsveç (yüzde 19) ve Almanya (yüzde 17) izliyor.

Bunların aksine geçen yıl PPS açısından ifade edilen kişi başına GSYİH'nın en düşük olduğu AB ülkeleri Bulgaristan (AB ortalamasının yüzde 41 altında), Slovakya (yüzde 33) ve Yunanistan (yüzde 32) oldu.


DİĞER HABERLER