BULGARİSTAN, AVRO'NUN UYGULANMASINDAN NELER KAZANACAKPazartesi, 13 Nisan 2009

BULGARİSTAN, AVRO'NUN UYGULANMASINDAN NELER KAZANACAK Uluslararası Para Fonu'nun / İMF/ resmi olmayan raporunda, Doğu Avrupa ülkelerinin hafifletilmiş bir prosedürle Avro bölgesine kabul edilmesi öneriliyor. Bu uygulama sonucu söz konusu devletler, Avrupa Merkez Bankası'nın yönetiminde ve mali politikasına denetimde oy hakkı olmadan Avro bölgesinin gayri resmi üyeleri olacak. İMF bunu, Avro uygulamasının Doğu Avrupa'ya güveni artıracağı, milli para birimlerinin değer kaybetmesi sonucu bölgenin böylelikle borçlarını yabancı döviz şeklinde daha kolay ödeyebileceği ile gerekçelendiriyor.
Rapor, AB'nin Doğu Avrupa'ya ilişkin özel kriz karşıtı önlemler paketi hazırlama denemesini destekliyor. İMF, G 20 zirvesinde, 1 trilyon doları aşkın bir mali enjeksiyon vaadini aldı. Bu şekilde Orta ve Doğu Avrupa'nın problemlerine bir çözüm sağlanabileceği düşünülüyor.

Bulgaristan, Avro uygulamasından neler kazanacak?
Açık Toplum Enstitüsünde ekonomi uzmanı Georgi Angelov, şöyle yanıt veriyor:

" Avronun Bulgaristan'da uygulanmasının temel yararı, dünyanın iki büyük dövizinden birinin kullanılmaya başlanacağıdır. Bu, daha büyük istikrar, yabancı finansmanlara daha kolay erişim, daha düşük faiz oranları demek. Görüldüğü gibi,Avro bölgesine katılmayan devletler, yaşanan küresel krizden daha çok etkileniyor."

Avro bölgesine girersek, Bulgaristan'a ve Doğu Avrupa'ya güven artacak mı?

Sayın Angelov şu cevabı verdi:
"Bunun Avrupa Merkez Bankasının isteğine karşı, Avrupa kurumlarının desteği olmadan gerçekleştirilmesi halinde olumlu etkisi bu kadar büyük olmayabilir. Mesele, Avro bölgesinin ana girişinden mi gireceğiz, ya da Avro'yu tek yanlı olarak kabul edeceğimizdir. Bunu yaparsak Avrupa kurumları tarafından cezalandırılabiliriz. AB'nin daha çok üye ülkeye Avro bölgesini açması daha iyi bir varyanttır. Aksi halde Doğu Avrupa ülkelerinin bu kurumlarla cepheleşmesi mümkündür. "

Avrupa Merkez Bankası, Orta ve Doğu Avrupa'nın Avroyu çabuk kabulüne kesinlikle karşıdır. İMF bu fikri nasıl kabul eder acaba?

"İMF raporu sonucu Avro bölgesini yeni üye ülkelere doğru genişletmek konusunda Avrupa kurumlarına ek baskı uygulanabilir. Bulgaristan da dahil, çoğu Doğu Avrupa ülkelerinin ERM 2 mekanizması adlı Avro bölgesinin "bekleme odasına" bile alınmaması problem yaratıyor. Avrupa Merkez Bankası ile Avrupa kurumlarının yapabilecekleri şey, bu ülkeleri "bekleme odasına" alıp ilgili kriterleri yerine getirmelerine kadar onları orada tutmalarıdır. Bu, Avro bölgesinin genişletilmesine doğru iyi bir adım sayılır. Bu, bölgeye daha kolay giriş ve kriterlerin gevşetilmesi anlamına gelmez tabii."


DİĞER HABERLER