Bulgaristan Avrupa Hudut Teşkilatına katılacakSalı, 31 Mayıs 2016

Bulgaristan Avrupa Hudut Teşkilatına katılacakAvrupa Parlamentosu (AP) Adalet ve İçişleri Komisyonu, Schengen'in bir parçası olmayan Bulgaristan'ın yeni oluşturulan Avrupa Hudut ve kıyı emniyet teşkilatına katılımını garanti altına alan mevzuat değişikliğini kabul etti.

Söz konusu mevzuat değişikliği ile Türkiye sınıırnda artan göç baskısı durumunda diğer üye ülkelerinin ve Avrupa Hudut ve kıyı emniyet teşkilatının gerekli teknik yardımı ve uzman takviesini sağlama mesuliyetini üstlenecekler.

Teşkilatın faaliyetleri göç dalgası ile mücadelenin yanı sıra sınırötesi suç ve terör gibi tehditlere karşı dış sınırlarının korunmasını da kapsamaktadır.


DİĞER HABERLER