Bulgaristan Başmüftülüğü Fransa'yı KınadıSalı, 27 Ekim 2020

Bulgaristan Başmüftülüğü Fransa'yı Kınadı  Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa'da yükselen İslamofobi ve İslam karşıtı söylemleri şiddetle kınadığı bir bildiri yayınladı.

Bildiride, şu ifadeler yer aldı: "Bulgaristan Başmüftülüğü, Fransa'da son günlerde yükselen İslamofobi ve İslam karşıtı söylemleri endişeyle takip ediyor. Karikatürlerin yeniden basılması ve Hz. Muhammed (SAV)'ın alay konusu olması dünyadaki Müslümanlar için büyük bir provokasyondur. Müslümanlara hakaret etmek ve dini duygularını aşağılamak, söylem ve kitle iletişim araçlarıyla nefreti körüklemek ifade özgürlüğü adına yapılan bir şey olamaz.

İfade özgürlüğünün her insanın fikirlerini ve düşüncelerini ifade etme hakkı olduğu tartışılmazdır. İfade özgürlüğü hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan uluslararası insan hakları hukuku kapsamındadır. Ancak bu belgelerde bu hakların kullanılmasının "özel sorumluluklar ve yükümlülükler" getirdiği ve bu nedenle de başkalarının haklarına veya itibarlarına saygı duyulması amacıyla gerektiğinde "belirli kısıtlamalara tabi tutulabileceği" vurgulanmaktadır. .. ".

Bulgaristan Başmüftülüğü ve Bulgaristan'daki Müslüman topluluğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransa'daki siyasi liderlerin kullandığı son derece kabul edilemez olarak nitelendirilebilecek ifadelerini ve davranışlarını endişeyle takip ediyor. Bu tür söylemler, inanç özgürlüğünü tehdit ediyor, Müslümanları ötekileştiriyor ve toplumu kutuplaştırıyor.

Avrupalılar olarak hepimizin demokratik sivil toplum, barış ve bir arada yaşama değerlerini popülarize etmeyi teşvik etmeye kararlı olmamız gereken bir zamanda siyasi kazanç elde etmek amacıyla İslam'a saldıran sorumsuz beyannamelere ve açıklamalara tanık oluyoruz.

Fransız yetkililerin Müslümanlara yönelik eylemleri, yalnızca Fransa'da değil, diğer ülkelerde de çeşitli dini topluluklar arasında uçurum yaratan hatalı olayların başlangıcının bir sonucudur.

Bulgaristan Başmüftülüğü, bununla birlikte tarih ve coğrafya öğretmeni Samuel Paty'nin bu ayın başlarında acımasızca öldürülmesini şiddetle kınamaktadır. Bunun için ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu sadece öldürülen öğretmenin ailesi için değil, tüm toplum için bir trajedidir. Aynı zamanda bu suikastın sorumluluğunun İslam'a ve olayla ilgisi olmayan Müslümanlara yüklenemeyeceğine ve Fransa Cumhurbaşkanının sorumsuz davranışına bahane olamayacağına inanıyoruz.

Bulgaristan Başmüftülüğü, siyasi ve sosyal liderlerin eylemlerinden daha sorumlu olmaları ve iyi bir rol model olmaları gerektiğini düşünmektedir. Siyasi liderlerin konuşmaları toplumda birlik, hoşgörü, eşitlik ve barış lehine olmalıdır. Hatalı fikirleri ve nefreti empoze etmek, toplumlardaki anlaşmazlıkları çözmenin bir yöntemi olamaz.

Başmüftülük, Bulgaristan'daki Müslüman topluluğu adına yükselen İslamofobi ve Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer siyasi ve sosyal liderlerin İslam karşıtı söylemlerinden duyduğu derin endişeyi ifade ediyor.

Düşmanlık politikalarını ve onların tüm Avrupa Birliği ülkelerindeki destekçilerinin çıkarlarına hizmet eden kışkırtıcı mesajları kınıyoruz".


DİĞER HABERLER