Bulgaristan Başmüftülüğü'ne 5 770 000 leva devlet desteğiÇarşamba, 24 Nisan 2019

Bulgaristan Başmüftülüğü'ne 5 770 000 leva devlet desteğiBulgaristan hükümeti bugünkü oturumunda Bulgar Ortodoks Kilisesi ve Başmüftülük kurumuna Dinler Kanunu'nun 28.maddesinin 2.fıkrasının 2.bendine göre toplam 20 770 000 leva sübvansiyon verilmesi karar aldı. Bu miktarın 15 000 000 levalık kısmı, ülkedeki Ortodoks Hıristiyanları ve 5 770 000 levalık kısmı Müslümanları desteklemeye yöneliktir.

2018 ve 2019 yıllarında Dinler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.

Değişikliklere göre ülkedeki dini kurumlara devlet tarafından finansman desteği verilecek. Kanunun 28.maddesi hükümleri ile her yıl Devlet Bütçesi Kanunu kapsamında devlet sübvansiyonlarının ülkede kayıtlı dinler arasında dağıtımı yapılacağı kriterler belirlendi. 2019 yılı Devlet Bütçesi Kanunu'nun Dinler Kanunu'nda değişiklikler yapılmadan önce kabul edilmesinden dolayı Bakanlar Kurulu kararıyla bu yıl için devlet sübvansiyonlarının, Dinler Kanunu'nun 28.maddesinin 2.fıkrasının 2.bendine göre sadece Bulgar Ortodoks Kilisesi ve Başmüftülük kurumuna verilmesi öngörülmektedir.


DİĞER HABERLER