Bulgaristan Dini Cemaatler Ulusal Konseyi heyeti, Makedonya'yı ziyaret ettiSalı, 11 Nisan 2017

Bulgaristan Dini Cemaatler Ulusal Konseyi heyeti, Makedonya'yı ziyaret etti 5, 6 ve 7 Nisan 2017 tarihlerinde Bulgaristan Dini Cemaatler Ulusal Konseyi (NSROB) heyeti Makedonya'ya üç günlük ziyarette bulundu. Üsküp ve Ohri şehirlerini ziyareti kapsamında Bulgaristan'daki dini cemaatlerin temsilcileri oradaki Protestan, Katolik ve Müslüman topluluklarının temsilcileriyle görüştüler. Heyet, Üsküp'te Protestan topluluğunun temsilcileriyle görüştü ve Boris Traykovski Dinler Arası ve Kültürler Arası Diyalog Merkezi'ni ziyaret etti. Ohri şehrinde ise heyetin Ohri Müftüsü Samet Aydari ile görüşme ve Ohri Piskoposluğu 'nu ziyaret etme imkanı oldu.

Ziyaretin amacı Bulgaristan ve Makedonya'da farklı dinlerin temsilcilerinin birbirlerini tanıması, ülkede farklı dini cemaatlerin bir arada yaşaması ve işbirliği yapmasına ilişkin NSROB'un deneyiminin paylaşılması ve iki Balkan ülkesi arasında dinler arası diyalog alanında deneyim değişiminde bulunulmasıydı.

NSROB heyeti ile görüşmesi sırasında Ohri Müftüsü Samet Aydari, NSROB heyeti üyeleri arasındaki anlayış ve işbirliği atmosferinden dolayı pozitif izlenimler edindiğini ifade etti. Bulgaristan'a komşu olan Makedonya'da şimdiye kadar NSROB'a benzer bir konsey oluşturulmuş değil.

Makedonya ziyareti sırasında Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, NSROB Yönetim Kurulu Üyesi olan Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün tarafından temsil edildi. Başmüftü Yardımcısı'na Makedonya ziyaretinde Veliko Tırnovo Bölge Müftüsü Süleyman Masurev eşlik etti.

NSROB, 2008 yılında Başbakanlık Dinler Müdürlüğü'nün inisyatifi sonucunda kuruldu. Konseyde Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü'nden başka Bulgar Ortodoks Kilisesi, Katolik Eksarhlığı, Ermeni Apostolik Kilisesi, Merkez Yahudi Konseyi ve Birleşik Evanjelik Kiliselerinin temsilcileri yer alıyor.


DİĞER HABERLER