Bulgaristan, Doğu Avrupa Kaplan EkonomilerindeSalı, 30 Ağustos 2016

Bulgaristan, Doğu Avrupa Kaplan EkonomilerindeDoğu Avrupa, yavaşça yeni kaplan ekonomisine dönüşmektedir. Bölgenin ortalama GSYİH artış oranı AB ortalamasının iki katıdır. En iyi performans sergileyen ülkeler ise Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Bulgaristan'dır.

Doğu Avrupa haricinde benzer performans sadece İsveç ve krizin etkilerini bertaraf etmeye çalışan İspanya sergilemekte. Uzmanlar, bölgede nihai tüketim artışının yatırımlardaki düşüşü dengelediğini; netice itibariyle, 2008 krizinden bu yana görülmeyen ekonomik büyümenin meydana geldiğini dile getirmekte. Bulgaristan'da yılın ikinci çeyreğinde GSYİH artış oranı yıllık bazda % 3, çeyreklik bazda % 0,7 artarak AB ortalamasını ardında bırakmakta.

Polonya'daki ekonomik büyüme Bulgaristan'ın büyümesine eşit olup, sadece dört ülkenin büyümesi Bulgaristan büyümesinin aşmakta.

Romanya, bölgenin bir numarası olup büyüme oranı % 4,2'den % 6'ya yükselmiştir. Macaristan, Slovakya ve bölgedeki en büyük ekonomi olan Polonya'nın büyüme oranlarında da önceki çeyreğe göre artış oldu.

Doğu ülkelerinin iyi performans sergilemesinin nedeni, ihracatlarının büyük bir kısmını gerçekleştirdikleri EURO bölgesi ülkelerinde meydana gelen ekonomik canlanmadır. Avrupa ekonomik ve döviz birliğine dahil 19 ülkenin ortalama ekonomi büyüme oranı % 1,6 olup, Doğu Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kalmakta.


DİĞER HABERLER