Bulgaristan ekonomisi, 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüSalı, 16 Mayıs 2023

Bulgaristan ekonomisi, 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü

Mevsimsellikten arındırılmış ekspres verilere göre, 2023'ün ilk çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) bir önceki yılın ilk çeyreğine göre %2, 2022'nin dördüncü çeyreğine göre ise %0,4 arttı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bahar tahminine göre, Bulgaristan ekonomisi bu yıl %1,5 oranında yavaşlayacak. Kurumun tüketim ve ihracatta beklediği yön de aynıdır. Bu sabah Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Bulgaristan ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için %1,3'e yükseltti.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSi), nihai tüketimin %2,8'lik bir büyüme kaydettiğini ve şirketlerin yatırımlarını gösteren brüt sabit sermaye oluşumunun %5,2 arttığını bildirdi.

Mal ve hizmet ihracatı %3 artarken ithalatı ise %4,3 azaldı.

Bir önceki yılın son üç ayına göre mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ekonomi yüzde 0,4 büyüdü.

Nihai kullanım unsurlarına göre GSYİH’in hızlı değerlendirmesine göre, üç aylık bazda ekonomik büyüme, brüt sermaye oluşumundaki %1,9'luk artıştan kaynaklanmaktadır.

Nominal olarak GSYİH 37265 milyar levaya ulaştı.

Nihai kullanım unsurlarına göre GSYİH'deki en büyük payı, %83,4 ile nihai tüketim harcamaları aldı. Bu da rakamsal olarak 31 084 milyar levaya tekabül ediyor. 2023'ün ilk çeyreğinde brüt sermaye oluşumu 5,759 milyar leva olup GSYİH'da %15,5 nispi pay aldı. Dış ticaret dengesi olumlu seyretti.


DİĞER HABERLER