Bulgaristan ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdüSalı, 17 Mayıs 2022

Bulgaristan ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü

Ulusal İstatistik Kurumu'nun (NSİ) değerlendirmesine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) bir önceki yılın ilgili çeyreğine göre %4,5, 2021'in dördüncü çeyreğine göre ise %1,0 arttı.

Bu değerlendirme, mevcut ön verilere dayanmakta ve dayandığı bilgilerin sınırlı ve eksik olmasıyla birlikte raporlama çeyreğinin bitiminden sonra mümkün olan en kısa sürede ekonominin en erken tablosunu sunmaktadır.

NSİ’nin hızlı değerlendirmesine göre, 2022'nin ilk çeyreği için nominal GSYİH 30,4 milyar leva, gerçekleşen katma değer ise 25.856 milyar leva oldu.

Nihai kullanım unsurlarına göre, GSYİH'daki en büyük payı, değer olarak 26.311 milyar leva olan %86,5 ile nihai tüketim harcamaları oluşturmaktadır. 2022'nin ilk çeyreğinde brüt sabit sermaye oluşumu 4. 812.9 milyar leva idi ve göreceli olarak GSYİH’in %15.9'unu oluşturdu.

Mal ve hizmet ihracatının yıllık %11,8, ithalatın ise %13,6 artması nedeniyle dış ticaret dengesi negatiftir.

Avrupa Birliği Komisyonu, dün yayımladığı bahar dönemi 2022 "Avrupa Ekonomik Tahminleri" raporunda Bulgaristan ekonomisinin bu yılki büyüme oranının, geçen yılki %4,2'lik orana göre iki kat daha düşük olup %2,1 seviyesinde olmasını beklediğini belirtti.


DİĞER HABERLER