Bulgaristan Meclisi, Türkçe seçim propaganda yapılması önerisini yine reddettiÇarşamba, 27 Nisan 2016

Bulgaristan Meclisi, Türkçe seçim propaganda yapılması önerisini yine reddetti Milletvekilleri, seçim propagandasının sadece Bulgar Dili'nde yapılmaya devam edilmesine karar verdiler. Onlar ana dilinde propaganda yapma imkânı verilmesini reddettiler.

Ana dilinde propaganda yapıp yapılmaması tartışması aşırı ırkçı ve milliyetçi Vatansever Cephesi koalisyonunu temsil eden Milletvekili Dimitır Bayraktarov ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili Mustafa Ahmet'in birbirlerine yönelik sert söylemlerde bulunmalarına yol açtı.

Dün Seçim Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısının ikinci görüşmeleri çerçevesinde gerek HÖH, gerekse Lütfi Mestan'ın kurduğu Sorumluluk, Özgürlük, Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partileri tarafından ana dilinde seçim propaganda yapılması önerildi. İki öneri de birbirine benzerdi. Her iki parti de seçim propagandasının Bulgarcadan farklı bir dilde yapıldığı zaman tercüman sağlanması gerektiğine dair metnin ek bir madde olarak kanuna eklenmesini teklif ettiler.

Konunun gündeme getirilmesi uzun süre tartışma yarattı. HÖH Milletvekilleri ana dilinde propaganda yapılması imkânı verilmesine ilişkin öneriyi savunurken, Vatansever Cephesi Milletvekilleri de sert bir şekilde eleştirdiler.

Bulgaristan Meclisi'nde yer alan başka bir aşırı ırkçı ve milliyetçi partinin temsilcisi Ataka Milletvekili İliyan Todorov, HÖH Grubu'na dönerek, "Türkçe konuşmak isterseniz, Türkiye'ye gidin" dedi.

HÖH ve DOST partilerinin önerileri reddedildi, fakat oylamadan sonra Bayraktarov, HÖH Milletvekili Petır Çobanov'un yanına giderek ona Türkçe bilip bilmediğini sordu. Bulgar asıllı olan Çobanov, daha ziyade bu dili bilmediğini söyleyince Bayraktarov, Çobanov'a propaganda sırasında kişisel bir tercüman sağlanıp saklanılmayacağını takip ederek, tercümanı olmadığı durumda Ayrımcılık Komisyonu'na şikâyet edeceğini söyledi.

O anda Mustafa Ahmet, Bayraktarov'a hakaret etmeye başladı, ikisinin kavga sesleri ise tüm Meclis salonunda duyuldu. Ahmet, Meclis oturumunu yöneten Dimitır Glavçev tarafından salondan çıkarılacağına dair uyarı aldı. Glavçev, meclis görevlilerinin Bayraktarov'un salondaki koltuğuna oturması için yardımcı olmalarını rica etti.

Bu olay gerginliğin yatışması için Meclis Başkan Yardımcısı Dimitır Glavçev'i oturuma 15 dakikalık mola vermeye zorladı.


DİĞER HABERLER