Bulgaristan nüfusuna ilişkin ilk sonuçlar 2021'in sonunda açıklanacakSalı, 12 Ekim 2021

Bulgaristan nüfusuna ilişkin ilk sonuçlar 2021'in sonunda açıklanacak

Ulusal İstatistik Enstitüsünden (NSİ) yapılan açıklamaya göre, NSİ 2021 Genel Nüfus Sayımı için iki kontrol araştırması başlatıyor ve ülkemizin nüfus sayısı 2021 yılı sonunda netleşecek.

Ülke genelinde NSI'nin istatistik dairelerinde çalışan dört yüzden fazla uzman, 14 000 evi ziyaret ederek hane halkları ile anket yapacak.

İlk anketin amacı, nüfus sayımı formlarına girilen nüfus ve konut verilerinin doğruluğunu tespit etmek ve hata miktarlarını belirlemektir. İkinci anket, ülke nüfusunun kapsamı ile ilgili olup amacı, sayım sırasında sayılmayan (eksik sayılan) ve iki kez sayılan (mükerrer) kişilerin nispi payını belirlemektir.

Kontrol anketlerinden elde edilen verilere dayanarak bir sonraki nüfus ve konut stoku sayımlarında kaçınılmak üzere ana hata kaynakları belirlenecektir.

Ön verilere göre, 10 Ekim günün sonuna kadar 3 370 000’i klasik yöntemle sayılarak ve 2 405 000'i elektronik sayıma katılarak toplam 5 775 000 kişi sayıldı.

Sayım görevlilerinin, sayım formlarını ve çalıştıkları sayım bölgelerine ilişkin özet verileri bu hafta sonuna kadar teslim etmeleri gerekiyor. Bu demektir ki, klasik yöntemle sayılan kişi sayısı her geçen gün artacak.

Bulgaristan nüfusuna ilişkin ilk sonuçlar 2021'in sonunda açıklanacak.


DİĞER HABERLER