Bulgaristan, satın alma gücü ve kişi başına GSYİH açısından AB’de son sıralarda yer alıyorSalı, 21 Haziran 2022

Bulgaristan, satın alma gücü ve kişi başına GSYİH açısından AB’de son sıralarda yer alıyor

2021 yılı için ilk hızlı değerlendirmesine dayanan Eurostat verilerine göre, Bulgaristan, satın alma gücü ve kişi başına gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) açısından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor.

Gerçek bireysel tüketim, hanelerin maddi refah düzeyine ölçer. Verilere göre, AB üye devletleri arasında AB-27 ortalamasının %63 ile %146'sı arasında değişmektedir.

Dokuz üye devlet, 2021'de kişi başına fiili gerçek bireysel tüketim düzeyinin AB-27 ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti. Bu düzey, AB-27 ortalamasının %46 üzerinde olup Lüksemburg'da en yüksektir. Danimarka, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, Finlandiya ve Fransa'da bu düzeyler %10 veya AB-27 ortalamasından daha yüksektir.

Kişi başına fiili gerçek bireysel tüketim düzeyi, 13 üye devlet için AB-27 ortalamasından %25 daha düşük bir aralıktadır. İtalya, Litvanya, Kıbrıs ve İrlanda'da kişi başına fiili gerçek bireysel tüketim düzeyleri AB-27 ortalamasının %10'a kadar altındayken Slovenya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Portekiz, Romanya ve Malta'da bu oranlar %11 ile %20 arasında daha düşüktür. Estonya ve Yunanistan'da sırasıyla AB-27 ortalamasından %21 ve %23 daha düşüktür.

Beş üye devlet, AB-27 ortalamasının %25 veya daha fazla altında kişi başına fiili gerçek bireysel tüketim düzeyine sahiptir. Bu düzey, Hırvatistan, Letonya, Macaristan ve Slovakya'da AB-27 ortalamasından %27 ile %30 daha düşüktür.

Bulgaristan'da kişi başına fiili gerçek bireysel tüketim düzeyi, AB-27 ortalamasından %37 daha düşüktür.

Bulgaristan, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) açısından da %55 ile yine sıralamada son sıralarda yer almaktadır. Lüksemburg'da bu gösterge yüzde 277’dir.

Kişi başına düşen GSYİH, ekonomik faaliyetin ana ölçüsü olup üye devletler arasında önemli farklılıklar gösterir. 2021'de satın alma gücü paritesi esas alınarak ölçülen kişi başına GSYİH, AB-27 ortalamasına kıyasla Bulgaristan'da %55 ile Lüksemburg'da %277 arasında değişmektedir. On ülkede 2021'de kişi başına düşen GSYİH düzeyleri, AB-27 ortalamasının üzerinde kaydedildi.

 


DİĞER HABERLER