Bulgaristan Tarım Bakanlığı: Organik Sığır ve Koyun Üretimi 2,5'e KatlanmıştırSalı, 27 Aralık 2016

Bulgaristan Tarım Bakanlığı: Organik Sığır ve Koyun Üretimi 2,5'e KatlanmıştırTarım Bakanlığı'nın son raporu, ülkedeki organik hayvancılığın organik bitki üretiminden daha az gelişmiş olmasına rağmen, bu alanda da bir büyüme trendi olduğuna işaret etmektedir.

Bulgaristan'daki organik hayvancılığın ana odak noktası sığır, koyun, keçi ve arı üretimi olduğu aktarılmaktadır. 2015 yılında bu şekilde yetiştirilen sığırların sayısı 4209'a ulaşmıştır (toplam sığır üretiminin % 0,8'i). 2015 yılında organik olarak yetiştirilen koyunların sayısı 18 792'ye ulaşmıştır (toplam koyun üretiminin % 1,4'ü). Keçi üretiminde de pozitif bir trend görülmektedir. 2015 yılında bu şekilde yetiştirilen keçilerin sayısı 5381'e ulaşmıştır (toplam keçi üretiminin % 2'si).


DİĞER HABERLER