Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası: 2017'de ülkenin ihracatı 52 milyar levayı aştıPazartesi, 26 Şubat 2018

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası: 2017'de ülkenin ihracatı 52 milyar levayı aştıBulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BTPP) verilerine göre 2017'de ülkenin ihracatı 52 milyar levayı aşıyor. Bu demektir ki, 10 yıl öncesine (2007) kıyasla ihracat iki kat artış demektir.

Eylül 2017 verilerine göre Balkan ülkeleri arasında ihracat miktarında beşinci sırada yer alıyoruz. Yunanistan, Türkiye, Romanya ve Slovenya önümüzde bulunuyor. 2017 yılında Balkanlar'da gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) açısından 4. sırada yer alıyor. Önümüzde sadece Yunanistan, Türkiye ve Romanya var.

Öte yandan 2017 yılı için ülkeye yapılan ithalat 59 milyar leva ve 2007'ye kıyasla belirgin bir artış gösteriyor, ancak yüzde 38 oran ile daha az bir artış gösteriyor. Ticaret dengesi yıllardır negatif olmuştur ve 2017 yılı için açığımız yaklaşık 7 milyar leva civarındadır ve esas olarak büyük miktarda petrol ürünleri ve gaz ithalatından kaynaklanmaktadır. Ticaret açığımızın 2007 yılı ile karşılaştırıldığında düşmesi cesaret vericidir, bu rakam 2007'de 16 milyar dolardı.

Son yıllarda Bulgaristan ticareti sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme sergiledi. BTPP tarafından yapılan araştırma sonuçları, şirketlerin yurtdışındaki işbirliğini genişletmeye olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Anket sonuçlarına göre Çin, iş bağlantıları için en tercih edilen yerlerden biridir. 2017 yılında Çin'e olan ihracatımız yüzde 36 oranında artarak 1,2 milyar leva seviyesine ulaştı. Bulgaristan'ın Çin'e yaptığı ihracatta önde gelen mallar arasında rafine edilmiş bakır, bakır ürünleri ve elektrikli parçalar yer almaktadır.

Ülkemizin ana ticaret ortakları AB ülkeleri kalmaktadır. Bu ülkelere yapılan ihracatın payı, ihracatımızın yüzde 66'sını oluşturuyor. Çoğunlukla AB üyesi olmayan ülkelere yönelik ihracatta etkileyici bir büyüme için büyük potansiyel mevcuttur. Bu üçüncü ülkeler için ticaret hacimleri o kadar büyük değildir.

BTPP tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bulgaristan'a komşu ülkelerin vatandaşlarının ziyaretleri, 2017 yılında Bulgaristan'ın tüm ziyaretçilerinin yaklaşık yüzde 44'ünü oluşturuyor. Balkan ülkeleri arasında bölgedeki birçok ülkeye ziyaret içeren ortak paketlerle uluslararası turizm pazarına katılmak için bir görüş birliğine varılması olumlu bir gelişmedir.

Öte yandan Bulgaristan'ın Batı Balkan ülkelerini AB'ye entegre etme ve ekonomik yakınsama konusundaki ısrarı ticaret ilişkilerinin derinleştirilmesi ve bölgede büyümenin motoru olan ortak altyapı projelerinin uygulanması için önemli bir adımdır" denildi.


DİĞER HABERLER