Bulgaristan Türkeri'ne milli azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası başlatılıyorSalı, 26 Mart 2019

Bulgaristan Türkeri'ne milli azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası başlatılıyor Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan tarafından yayımlanan bildiride partinin Bulgaristan'da yaşayan Türklere milli azınlık statüsü verilmesi için imza kampanyası düzenleyeceği bildirildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı: "Bizler şüphesiz Arnavutluk, Ukrayna, Moldova, Macaristan ve diğer ülkelerdeki etnik Bulgarlardan daha az ölçüde milli azınlık durumunda değiliz. Bu gerçeği reddetmek etnik, dini ve kültürel kimliğimizi kaybettirmez, ancak etnik gruplar arası ilişkilerde gerginlikler yaratmaya devam eder. Tıpkı komünist rejimi güç kullandığı yöntemleriyle bizi asimile edemediği gibi gizli asimilasyon politikası da başarısızlıkla sonuçlanacaktır".

DOST partisi, Türklere milli azınlık statüsü verilmesi talebini siyasileştirmeyeceğini belirterek bu yüzden azınlıkların hak ve özgürlüklerini savunmaya azimli olan partilere internet üzerinden gerçekleştirilecek imza kampanyasına katılma çağrısında bulundu. DOST partisi, bildiride azınlıkların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik veren sivil toplum kuruluşların yanı sıra tüm Bulgaristan vatandaşlarına imza kampanyasını destekleme çağrısında bulundu.


DİĞER HABERLER