Bulgaristan'da 41 bin öğrenciye yaklaşık 27 milyonu leva burs verildiPerşembe, 29 Mart 2018

Bulgaristan'da 41 bin öğrenciye yaklaşık 27 milyonu leva burs verildiÖğrenci Bursları 1. Etap projesinin sonuçlarını tanıtım konferansında konuşan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Dr. Petır Nikolov, "Toplam 41 501 öğrenciye 2016'dan itibaren başarı ve üstün başarılar için yaklaşık 27 milyon leva Avrupa Birliği (AB) bursları verildi" diye bildirdi.

Son dört akademik dönem için 31 102 üniversiteli başarı bursu aldı. Burslar, her yarıyılın beş ayı için birden ödenmekte. Aylık burs 150 levadır. Başvurusu onaylanan 4380 üniversitelinin başarı derecesi en yüksek olan 6, sadece 144'ünün ise başarı derecesi en düşük olan 4'tür. Burs almak için ortalama başarı derecesi 5,45 olmalıdır.

En çok sayıda 1114 öğrenci Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü'nde, 988'i Okul Öncesi ve İlkokul Pedagojisi Bölümü'nde, 837'si Mimarlık Bölümü'nde, 704'ü Veteriner Tıp Bölümü'nde ve 695'i İlkokul Pedagojisi ve Yabancı Dil Bölümü'nde okumaktadır. 1 500'den fazla üniversiteli, iyi düzeydeki başarılarını korudu ve dört yarıyıl için bir burs aldı, 3024 üniversiteli ise üç yarıyıl için burs aldı.

2016 yılından bu yana 9399 öğrenciye üstün başarılar için 24 095 burs verilmiştir. Üstün başarı bursunun miktarı 300 leva ve her öğrenci birden bu tür üç tane bursa kadar alabilir. Tüm yarıyıllar için ortalama başarı derecesi 5, 59, 7931 burs alan ise en yüksek olan 6 başarı derecesine sahiptir. Proje uygulaması kapsamında dört dönem için 4053 öğrenci birer burs, 1790 öğrenci ikişer burs ve 1662 öğrenci ise üçer burs aldı. Ülkede toplam 33 mezun, en fazla sayıda olan 12 burs kazanmıştır. En fazla öğrencinin burs kazandığı bölümler "Tıp"- 2092, "Hukuk" - 1597, "Finans" - 544, "Hemşirelik" - 453 ve "Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri" - 451.

Üniversite öğrencilerine ve öğretim görevlilerine yönelik AB fonlarından memnuniyet ve motivasyon konusunda bir anket sonuçları, burslu öğrencilerin yüzde 84,9'unun daha iyi öğrenme çıktıları elde etmek için motive olduğunu göstermektedir. Üstün başarı bursu alan öğrencilerin yüzde 87,5'i de akademik çalışmaların dışında akademik projelere katılmaya daha iddialı olduklarını teyit etmektedirler. Öğretim görevlilerin neredeyse yarısı, üstün başarılar için AB burslarının gençleri teşvik etmek için yeterli olduğunu düşünmektedirler.

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 74,2'si, öncelikli bölümlerde okuyan öğrencilere AB burslarının verilmesinin onlara olan ilgisini artırdığını düşünmektedir. Başarı için burs alanların üçte ikisi ve üstün başarı için burs alanların neredeyse yarısı paralarını dönem ücretlerini karşılamak için harcamışlardır. Üstün başarılar için burs sahiplerinin yüzde 41, 7'si ve üstün başarılar için burs sahiplerinin yüzde 33, 4'ü aldıkları bursları mevcut harcamalar için kullanmışlardır. Öğrenciler, çok defa burs paralarını ders kitapları, yardımcı ders kitapları almak ve yurt ücretlerini ödemek için harcamışlardır.

Proje yöneticisi Plamen Slavov, "İkinci aşama için öngörülen toplam 13 milyon levalık fonlarla öğrencilere yardımcı olmak için çeşitli fırsatlar tartışılacak" dedi. Slavov, üniversitelerde öncelikli meslek alanlarında eğitim gören öğrencilerin devlet bütçesinden sağlanan parayla başarı için burs almaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.


DİĞER HABERLER