Bulgaristan'da 5600'den fazla Ukraynalı iş sözleşmesiyle çalışmaya başladıÇarşamba, 15 Haziran 2022

Bulgaristan'da 5600'den fazla Ukraynalı iş sözleşmesiyle çalışmaya başladı

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, savaşın başlangıcından bu yana 330 000'den fazla Ukraynalı Bulgaristan'a giriş yaptı. Krizin zirvesinde Bulgaristan’a 115 000'den fazla insan barındırıldı, bugün itibariyle ise yaklaşık 78 000 kişi hala Bulgaristan'da kalmaya devam ediyor. Bunların yaklaşık yarısı, yeni insani yardım programı kapsamında devlet kurumları ve otellerde barındırılıyor.

Bulgaristan’da geçici koruma statüsüne sahip 5600'den fazla Ukrayna vatandaşı iş sözleşmesi ile çalışıyor ve bu sayı, Ukrayna'daki savaştan kaçan çalışma çağındaki nüfusunun %15'inden fazlasını temsil ediyor. 5600'den fazla olan bu sayı, Borçlar ve Sözleşmeler Kanunu kapsamında iş sözleşmesi ve deneme süreli iş sözleşmesi ile çalışanları kapsamamakta ve yine de devletin yakın tarihinde ve sadece 3 ay içinde en yüksek oranda mülteciyi entegrasyon sürecine dahil etmeyi başardığını gösteriyor.

Dokuz farklı meslek alanında ekonominin 20 sektöründe çalışanlar, ülkenin hemen hemen tüm illerine dağılmışlardır.

İş sektörleri şu yönlerde genişlemektedir: otelcilik ve restorancılık, idari ve yan faaliyetlerden inşaat ve profesyonel faaliyetler, bilimsel araştırmalar ve bilişim teknolojilerine (BT) kadar. Krizin başlangıcında BT sektörü yaklaşık 30 000 elemana ihtiyacı olduğunu, tekstil endüstrisi ise yaklaşık 20 000 kişiyi işe alabileceğini açıkladı. Ukraynalılar, yönetici, uzman, teknisyen, yardımcı ve idari personel olarak ve ayrıca özel nitelik gerektirmeyen mesleklere sahip kişiler çeşitli branşlarda atandılar.

Ek İstihdam Tedbirleri

6 Haziran'da İstihdam Ajansı, ülkemizde geçici koruma sağlanan Ukraynalı mültecileri desteklemek için bir program başlattı. Bulgaristan'da çalışmaya başlayan Ukrayna vatandaşlarına 3 aylık kira ve genel giderler için 356 leva verilecek. Ayrıca devlet, mülteci çalıştıran işverenlere aynı süre için asgari ücret ve sigorta primi ödemelerini sağlayacak. Gerekli olan finansman, 2014-2020 Dönemi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen Dayanışma projesi kapsamında AB tarafından sağlanıyor.

İstihdam sübvansiyonu verilen dönem boyunca işverenler, istihdam edilen Ukraynalıların ücretlerinin ödenmesi için asgari ücret (710,00 leva) ve işverenlere ait sigorta primleri tutarında nakit desteği ve ayrıca İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu gereklerine göre işverenler tarafından ödenmesi gereken tüm katkı paylarının masraflarını kapsayan teşvikler alacaklardır.


DİĞER HABERLER