Bulgaristan'da üretici fiyat endeksi yüzde 2,4 arttıCuma, 30 Mart 2018

Bulgaristan'da üretici fiyat endeksi yüzde 2,4 arttı Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün(NSI) verilerine göre toplam üretici fiyat endeksi, Şubat 2018'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.

Şubat 2018'de elektrik, ısı ve doğalgaz üretimi ve dağıtım fiyatlarında yüzde 11,7 oranında ve madencilik sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatlarında yüzde 0,1 oranında artış oldu. Fiyatlarda imalat sektöründe bir düşüş kaydedildi, ancak bu düşüş sadece yüzde 0,1 oranındadır.

İmalat sanayi sektöründe tütün mamulleri fiyatlarında yüzde 7 oranla daha önemli bir düşüş gözlendi. Otomobil hariç taşıt aracı üretimi fiyatlarında düşüş yüzde 2,5'dir. Mobilya hariç ahşap ve ağaç ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 6,1 oranında, ayrıca kağıt ve kağıt ürünleri imalatına ilişkin fiyatlarda yüzde 5,8 oranında artış kaydedildi.

Şubat 2018'de sanayi üretimi fiyatlarına ilişkin veriler, önceki Ocak ayına göre, toplam üretici fiyat endeksinin yüzde 0,6 oranında düştüğünü göstermektedir. İmalat ürünleri fiyatlarında yüzde 0,8 oranında, elektrik, ısı ve doğalgaz üretimi ve dağıtım fiyatlarında yüzde 0,1 oranında daha düşük fiyatlar kaydedilirken, madencilik sektörüne ilişkin fiyatlarda ise az da olsa yüzde 0,1 oranında artış kaydedildi.

Ocak 2018'e göre, imalat sektörüne ilişkin temel metal ürünleri fiyatlarında yüzde 1,5 oranında ve tütün mamulleri fiyatlarında yüzde 1,4 oranında daha belirgin bir düşüş yaşandı. Aynı dönemde deri işleme ve deri ürünleri fiyatlarında yüzde 1, 2 oranında, kağıt, mukavva ve diğer kağıt ve karton ürünleri ve diğer metalik olmayan mineral ürünlerinin imalatına ilişkin fiyatlarda yüzde 0,5 oranında artış kaydedildi.

Şubat 2018'de 2017 yılının aynı ayına göre, yurtiçi üretici fiyat endeksi yüzde 4,4 oranında arttı. Elektrik, ısı ve doğalgaz üretimi ve dağıtım fiyatlarında yüzde 12,1 oranında, madencilik sektörüne ilişkin fiyatlarda yüzde 1,5 oranında ve imalat sektörüne ilişkin fiyatlarda yüzde 0,3 oranında artış kaydedildi.

Bu dönemde imalat sektöründe mobilya hariç ahşap ve ağaç ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 6 oranında ve elektrik tesisi üretimi fiyatlarında yüzde 2, 7 oranında bir artış gözlendi. Tütün ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 8,3 ve kauçuk ve plastik ürünlerin imalatına ilişkin fiyatlarda yüzde 0,9 oranında bir düşüş gözlendi.

Ocak 2018'e kıyasla Şubat ayında yurt içi üretici fiyat endeksinde yüzde 0,5 oranında düşüş oldu. Madencilik sektörüne ilişkin fiyatlarda yüzde 1,5 oranında, imalat sektörüne ilişkin fiyatlarda yüzde 0,7 oranında düşüş kaydedilirken, elektrik, ısı ve doğalgaz üretimi ve dağıtım fiyatlarında bir değişiklik görülmedi.

İmalat sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatlarında bir önceki aya göre düşüş, yüzde 2,3 oranla tütün mamullerinde ve yüzde 1,8 oranla temel metal üretiminde gözlenmektedir.
Şubat 2018'de yurt dışı üretici fiyat endeksi, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,5 düştü.

İmalat sektörüne ilişkin fiyatlar yüzde 0,5 düştü. Otomobil hariç taşıt aracı üretimi fiyatlarında yüzde 4,3 oranında, tütün ürünleri ve kimyasal ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 3,8 oranında düşüş kaydedildi. Kağıt, mukavva ve diğer kağıt ve karton ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 12,0 oranında ve mobilya hariç ahşap ve ağaç ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 6,3 oranında artış kaydedildi.

Ocak 2018'e göre, bu yıl Şubat ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi yüzde 0,8 oranında düştü. İmalat sanayi sektörüne ilişkin fiyatlar yüzde 0,8 oranında düştü. Temel metallerin imalatına ilişkin fiyatlarda yüzde 1,5 oranında, kauçuk ve plastik ürünleri fiyatlarında yüzde 0,6 oranında ve tıbbi madde ve ürünleri üretimi fiyatlarında yüzde 0,5 oranında daha önemli bir düşüş kaydedildi. Deri işleme ve kılsız deri ürünleri fiyatlarında yüzde 1, 8 oranında, tütün ürünleri imalatına ilişkin fiyatlarda ve başka metalik olmayan mineral ürünleri imalatına ilişkin fiyatlarda yüzde 1,0 oranında artış kaydedildi.


DİĞER HABERLER