Bulgaristan'ın 2018 Yılı AB Konseyi Dönem Başkanlığı 150 milyon levaya mal olacakSalı, 18 Temmuz 2017

Bulgaristan'ın 2018 Yılı AB Konseyi Dönem Başkanlığı 150 milyon levaya mal olacakGeçen hafta açıklamada bulunan Bulgaristan'ın 2018 Yılı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığından Sorumlu Bakan Lilyana Pavlova, "Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında önceliklerimiz uzlaşma, rekabet ve uyum olacaktır" diye açıkladı.

Pavlova, "Birinci uzlaşma mesajıyla ilgili belirlediğimiz önemli konular uzlaşma ve destek aranması ve en çok da Batı Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifidir. İkinci mesajımız-güvenlik ve güç konusunda uzlaşmaya varılması, üçüncü mesajımız ise politikalar, hukuk, adalet, etkililik politikaları konularının yanı sıra bölgesel stratejileri ve Tuna ve Karadeniz bölgesine yönelik uygulamamız gereken sinerji yaklaşımı konusunda uzlaşma aranmasıdır" diye izah etti.

Pavlova, "İkinci rekabet mesajıyla ilgili belirlediğimiz konular tek pazar, dijitalleşme ve elektronik yönetimdir. Bununla ilgili olarak yeni seçilen AB Komiseri Mariya Gabriel ile birlikte AB düzeyinde ciddi bir yasal düzenleme paketi hazırladık.

Bizim önceliklerimiz arasında uyum politikasının geleceği, uyum araçlarının reformu ile birlikte 2020 yılından sonraki döneme ilişkin AB Çok Yıllı Mali Çerçeve ve AB'nin değeri olarak kültür bulunuyor" dedi.

Pavlova, "10 yıl önce Bulgaristan'ın AB'ye girmesi için birleştiğimiz gibi AB Konseyi Dönem Başkanlığını da milli davaya dönüştürmeliyiz. Brexit, Avrupa'nın geleceğine ilişkin tartışmalar bizim dönem başkanlığımız sırasında başlayacak" diye belirtti.

Lilyana Pavlova'nın başında olduğu Bulgaristan'ın 2018 Yılı AB Konseyi Dönem Başkanlığından Sorumlu Bakanlık, 70 kişilik personele sahiptir ve Milli Kültür Sarayı (NDK) binasını kullanacaktır. Bulgaristan'ın 2018 Yılı AB Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında düzenlenecek etkinliklere başlıca NDK ev sahipliği yapacaktır. Bakanlığın 2017 yılına ilişkin 3 milyon leva miktarındaki bütçesi Başbakanlığın giderlerinin azaltılması sayesinde oluşturuldu. Dönem başkanlığına hazırlık yapılması için yaklaşık 1500 kişi angaje edildi. Brüksel, Lüksemburg ve Sofya'da 1500'ü aşkın görüşme ve oturum yapılması bekleniyor.

Maliyeti

Bulgaristan'ın 6 ay süreliğine AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini yürütmesinin vergi mükelleflerine maliyeti en az 150 milyon leva veya 77 milyon avro civarında olacak. Bu rakam 2018 yılının başında başlayacak olan AB Konseyi Dönem Başkanlığına yapılan hazırlıklara ilişkin hükümet raporunda yer alıyor. AB düzeyindeki Sofya, Brüksel ve Strasburg'da yapılacak görüşmelerin ve beraberindeki etkinliklerin kaça mal olacağına dair resmi olarak ilk maliyet tahmini budur.


DİĞER HABERLER