Cumhurbaşkanı Radev: Milli Güvenlik Stratejisi’nin güncellenmesi gerekirSalı, 30 Mayıs 2017

Cumhurbaşkanı Radev: Milli Güvenlik Stratejisi’nin güncellenmesi gerekir Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Danışma Konseyinin gerçekleştirdiği "Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Milli Güvenliği ile İlgili Riskler ve Tehditler ve Milli Güvenliğin Güçlendirilmesine Yönelik Önlemler" konulu toplantısından sonra basına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, "Milli Güvenlik Stratejisi artık bugünkü güvenlik ortamına uygun değildir ve günümüzde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelinebilmesi için stratejinin 2017 yılının sonuna kadar güncellenip geliştirilmesi gerekir" diye kaydetti. Devlet Başkanı, konsey toplantısına katılanların milli güvenliğin yönetimi ve korunmasına ilişkin sistemin ve içerdiği devlet organları ve birimlerin yapısı ve işleyişini düzenleyen yasal düzenlemelerin güncellenmesi ve geliştirilmesi teklifini de desteklediklerini belirtti.

Konsey toplantısında temel önceliğin güvenlik sektöründe yaşanan kadro eksikliğinin tamamlanması, çalışanların motivasyonunun ve prestijinin artırılması ve modernleştirmeye yönelik projelerin hızlandırılması belirlendiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Radev, yenilenene kadar mevcut ekipmanların, silahların ve donanımın bakımları yapılmasının yanı sıra güvenlik personelinin niteliklerinin ve eğitiminin artırılmasına yönelik koşullar oluşturulması teklifinin de oybirliğiyle Milli Güvenlik Danışma Konseyi üyeleri tarafından desteklendiğini belirtti.

Konsey toplantısında 20 Haziran'a kadar güvenlik sektörünün entegre gelişimine yönelik perspektiflere ve önümüzdeki 5 yıl içinde kaynakların devlet organları ve birimlerine yapılacak dağılımına ilişkin analiz çalışması yapılması ve önerilerde bulunulması kararı alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Radev, güvenlik sektörünün gelişim sürecine Bulgar savunma sanayisinin doludizgin katılımının ve modernizasyon projeleriyle ilgili endüstriyel işbirliği programları kabul edilmesinin önemini belirtti.

Devlet Başkanı, Milli Güvenlik Danışma Konseyi toplantısına katılan herkese toplantıda sorumlu ve yapıcı tutumları ve alınan kararlar için teşekkür etti.


DİĞER HABERLER