Cumhurbaşkanı Radev: Ülkenin iç siyasetine ve toplumsal hayatına dış müdahale varSalı, 11 Nisan 2017

Cumhurbaşkanı Radev: Ülkenin iç siyasetine ve toplumsal hayatına dış müdahale varCumhurbaşkanı Rumen Radev, bugün Bulgaristan halkına hitaben yaptığı konuşmasında şunları belirtti: "Parlamento seçimlerinde seçim sonuçlarını organizeli bir şekilde dışarıdan etkilemeye çalışıldığına tanık olduk. Bulgar kurumları ve Bulgaristan vatandaşlarının bilgeliği sayesinde buna izin verilmedi. Yeni Halk Meclisi devletin korunmasının güçlendirilmesi yönünde çalışmalıdır".

Devlet Başkanı, seçimlerden sonra da sorunların devam ettiğini ve bu sorunların sadece seçim sürecine dış müdahale olmadığını ve ülkede toplumsal ve siyasi hayata sistematik ve derin bir şekilde nüfuz edilmesi ve etki yaratılmasına yönelik kasıtlı girişimlerde bulunulduğunu kaydetti.

Radev, "Sorumsuzluk, parti içi hesapları ve basiretsiz yasamadan dolayı yıllarca ulusal egemenliğin ihmal edilmesinden sonra bugün sorumlu ve etkili eylemler, yasal ve kuramsal düzenlemeler yapılması gerekiyor" diye vurgulayarak, seçimlerden önce partilerin çifte vatandaşlığın kaldırılması ve sınırların kapatılması konuları üzerinde durduklarını, fakat seçimlerden sonra bu konuları kapattıklarını yeniden anımsattı.

Cumhurbaşkanı bu açıklamayı, Adalet Bakanlığı'nın eski bir memurunun Bakanlığın yurt dışında bulunan Bulgaristan vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri için en az son üç ay ülkede ikamet etmiş olması şartı getiren yasa tasarısının Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisinin seçimleri kazanamaması için Cumhurbaşkanlığı'nda yazıldığını açıklamasının skandal yaratmasından dolayı yaptı.

Rumen Radev, web sitesi üzerinden kamuoyu tartışmasına açılan yasa tasarısını geri çeken Adalet Bakanlığı'nı cesareti ve çabalarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı, "Bazı kişiler, önerilen fikirlerle hakların kısıtlandığını söylediler. Yurt dışında bulunan Bulgaristan vatandaşlarının haklarının en önemli savunması bağımsız ve egemen bir Bulgaristan'a dönüş yapmaları imkanına sahip olmalarıdır" diye altını çizerek, bizim için demokrasi örneği olan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde daha çok kısıtlamalar olduğunu anımsattı.

Bundan önce bugün Rumen Radev'in seçim kurallarında değişiklik yapılmasına ilişkin referandum girişiminde bulunacağına dair haberler çıktı. Radev, sonuçta bu haberleri doğrulamadı, fakat yeni Mecliste Bulgaristan'ın AB üyesi ülke olduğu da göz önüne alınarak, devletin egemenliğinin korunması konusunun tartışılması gerektiğini kaydetti.

Yurt dışında seçimler konusunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı, milletvekillerine hitaben sözlerinde şunları söyledi: "Biz Bulgarlar, Sizlerden yoksulluğa, yolsuzluğa, adaletsizliğe ve suçlara, bağımsız düzenleme organı tarafından onaylanan yüksek fiyatlara karşı tedbirler bekliyoruz". Yüksek fiyatlar derken muhtemelen Cumhurbaşkanı, Elektrik ve Su Düzenleme Komisyonu'nun (KEVR) ısı ve elektrik enerjisi fiyatlarına zam yapılması kararını kastetmekte ki, bugün savcılık KEVR'in bu kararını mahkemeye vereceğini duyurdu.


DİĞER HABERLER