Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, yerel yönetimlere: Ülkenin her yerinden sesiniz Bulgaristan'ın sesidirÇarşamba, 26 Ekim 2022

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova, yerel yönetimlere: Ülkenin her yerinden sesiniz Bulgaristan'ın sesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, Yerel Yönetimler Yıllık Buluşması kapsamında düzenlenen Bulgaristan Cumhuriyeti Ulusal Belediyeler Birliği’nin (NSORB) "Bulgaristan’ın Belediyeleri İçin 140 Yıllık Yasama Faaliyeti" başlıklı Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı selamlama konuşmasında, “Ülkenin her yerinden duyurduğunuz sesiniz Bulgaristan'ın sesidir. Yerel sorunları en iyi siz bilirsiniz, ancak çoğu zaman bunları çözmek için yeterli özerkliğiniz yoktur. Çoğu zaman yasalar ve yönetmelikler ellerinizi bağlar” diye kaydetti.

NSORB tarafından düzenlenen forum, belediye başkanları, belediye meclis başkanları, meclis üyeleri, belediyelerde kilit pozisyonlarda görev yapan uzmanlar, yürütme organlarının temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından ortakların fikir ve deneyimlerini paylaşarak, belediyelerin kalkınması için önemli konuları tartışmaları üzere bir araya getiriyor.

NSORB’yi, yönetimini ve üyelerini, aktif faaliyet ve yerel yönetimlere ilişkin çalışmalarında başarılarından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Çifte sorumluluğunuz var – sizler belediyeleriniz adına konuşuyorsunuz, aynı zamanda merkezi yönetim tarafından dayatılan belirli işlevleri yerine getirerek devlet adına da konuşuyorsunuz” diye belirtti.

Yerel özyönetim oluşturma ve genişletme fikrinin 1879'da kabul edilen Bulgaristan'ın ilk Anayasası’nda yer aldığını hatırlatan Yotova, “1882'de, Bulgaristan'ın Osmanlı hakimiyetinden kurtuluşundan sadece dört yıl sonra yerel yönetimlerin faaliyetlerinin temellerini atan Belediyeler ve Şehir Yönetimi Yasası'nın kabul edilmesi tesadüf değildir. Böyle bir mevzuata duyulan ihtiyaç, tüm ülkenin kalkınması için yerel özyönetimin önemini vurgulamaktadır” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yerel yönetimlerin faaliyetlerini doğrudan etkileyen devletin önündeki şu acil görevleri belirtti: Gelecek yıl için bütçe kanun tasarısının kabul edilmesi, belediyelerin daha fazla katılımını amaçlayan Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamındaki ilk projeler, Avrupa Birliği (AB) destekli operasyonel programları kapsamındaki projeler.

Yotova, “Bugün su temini ve kanalizasyon hizmetleri, ilçe yolları ve sokak şebekesine yatırım yapılmasına yönelik proje sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Doğal afetlerin önlenmesi için ek fonlar tahsis edildi. Yerel ilçe altyapısını desteklemek için devam eden onarım çalışmaları için sermaye harcamaları için ayrılan kaynaklardan fon transfer etme imkanı geri verildi. Önümüzde çok iş var ve sizler, bunu bizden çok daha iyi biliyorsunuz” dedi.

Belediyelerin daha fazla özerkliği için Cumhurbaşkanlığı kurumunun desteğini bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Adem-i merkeziyetçilik demokrasiyi güçlendirir, çünkü karar alma sürecini doğrudan etkilenenlere yaklaştırır. Sivil gözetim güçlendirilir, şeffaflık yalnızca zorunlu olmakla kalmaz, aynı zamanda doğal olarak ortaya çıkar” diye ifade etti.

Yerel özyönetim konusunun yeniden kamusal ve kurumsal alanlarda tartışılması çağrısında bulunan Yotova, “Siyasi çözümlere ihtiyaç var. Kamu maliyesi ve yerel vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda değişiklik önerilerinizi memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak belediyelerin yalnızca yeni faaliyetler ve taahhütlerle yükümlü olmaması için yeniden düşünmeye ihtiyaç vardır. Örneğin, özellikle bu fonların felsefesi reformlarla ve onlardan beklenen sonuçlarla ilgili olduğundan Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı’nın tasarımında belediyelerin ve onlar tarafından planlanan faaliyetlerin dahil edilmesiyle ulusal bir yapı ve ağ oluşturulması gerekir” diye belirtti.

Defalarca alkışlarla kesintiye uğrayan konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, genel seçimlerin yerel seçimlerle karıştırılmaması gerektiği yönündeki kişisel görüşünü paylaştı. Yotova, “İyi yerel seçim kampanyası çalışmalarının iç siyasi entrikalarla kötüleştirilmesine izin vermeyiniz” diye çağrı yaptı.

Yerel yönetime Cumhurbaşkanlığı kurumunun desteği konusunda bir kez daha güvence veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı, “Anayasa'da belirtilen kuvvetler ayrılığını bu güçlerin karşı karşıya gelmesinin değil, birlikte çalışmasının şartı olarak anlıyoruz” diye altını çizdi.

NSORB Genel Başkanı ve Veliko Tırnovo (Tırnova) Belediye Başkanı Daniel Panov, Cumhurbaşkanlığı kurumunun sürekli desteği için teşekkür ederek, geçici hükümetle iyi iş birliği yaptıklarının altını çizdi.


DİĞER HABERLER